Banner-sdh

Thạc sĩ học vụ

Ngày 23/02/2017

Thông báo: V/v đóng học phí và kinh phí hỗ trợ đào tạo học kỳ II năm học 2016_2017 của các lớp thạc sĩ

 Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo lịch nộp học phí và kinh phí hỗ trợ đào tạo kỳ II năm học 2016_2017 của các lớp thạc sĩ như sau:

1. Thời gian: từ ngày 23/02 đến ngày 31/03/2017.

2. Hình thức nộp: Chuyển khoản

3. Tài khoản: 12210001023734; BIDV chi nhánh Hà Thành. Chủ tài khoản: Học viện Chính sách và Phát triển

4. Học phí và kinh phí hỗ trợ đào tạo: 9.000.000 đ (chín triệu đồng)

 Ghi chú: Đề nghị học viên khi chuyển tiền ghi rõ họ tên, lớp học, khóa học.


Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN