Banner-sdh

Thạc sĩ học vụ

Ngày 13/02/2017

Thông báo: V/v lịch học các lớp thạc sĩ áp dụng từ ngày 18/02/2017 và lịch thi kết thúc học phần lớp thạc sĩ Chính sách công 2

Ban Quản lý chương trình đào tạo sau đại học thông báo lịch học các lớp thạc sĩ áp dụng từ ngày 18/02/2017 và lịch thi kết thúc học phần lớp thạc sĩ Chính sách công 2 như sau:

1. Thời khóa biểu (xem tại đây)

2. Lịch thi kết thúc học phần

* Kinh tế Vi mô dành cho Chính sách công:

- Thời gian: 08h30 - 10h00 Thứ 7 ngày 18 tháng 02 năm 2017.

- Địa điểm: P402; P403.

- Danh sách thi: (P402); (P403)

* Các mô hình kinh tế Vĩ mô và Ứng dụng chính sách:

- Thời gian: 13h30 - 14h30  Thứ 7 ngày 18 tháng 02 năm 2017.

- Địa điểm: P402; P403.

- Danh sách thi: (P402); (P403)

* Hệ thống chính trị so sánh:

- Thời gian: 8h30 - 10h00 Chủ nhật ngày 19 tháng 02 năm 2017.

- Địa điểm: P402; P403.

- Danh sách thi: (P402); (P403)

 


Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN