Banner-sdh

Tuyển sinh thạc sĩ

Ngày 15/02/2017

Thông báo: V/v phổ biến lịch thi đầu vào hệ đào tạo thạc sĩ đợt 2 năm 2016

Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo các thí sinh đăng ký dự thi chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Chính sách công và ngành Tài chính - Ngân hàng đợt 2 năm 2016 đến Học viện nghe phổ biến lịch thi đầu vào và hoàn thiện học phí các học phần bổ sung kiến thức:

1. Thời gian: 08h30 Thứ 7 ngày 18 tháng 02 năm 2017

2. Địa điểm: P702

Đề nghị các thí sinh có mặt đông đủ và đúng giờ!

 


Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN