Luận văn thạc sĩ

Luận văn thạc sĩ

Nội dung tìm kiếm
Các tài liệu thỏa mãn (Tổng số: 45)
STT Ngày nộp Nhấn vào Tên tài liệu để xem chi tiết
1.

25/03/2020

Tăng cường thực thi chính sách tinh giản biên chế tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Nguyễn Văn Bích - CHCS02.2-QN)

2.

25/03/2020

Thực thi chính sách kiểm soát chi qua văn phòng kho bạc nhà nước Quảng Ninh (Vũ Thị Viết Nga – CHCS02.2-QN)

3.

25/03/2020

Thực thi chính sách hiện đại hóa quản lý thu ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước thành phố Hạ Long (Đoàn Thị Mỹ Hạnh – CHCS02.2-QN)

4.

25/03/2020

Mở rộng tiếp cận cho vay của tổ chức tài chính vi mô tình thương – chi nhánh nam trực, Nam Định (Phạm Thị Lệ - CHTC01-HN)

5.

25/03/2020

Phát triển hoạt động tín dụng tại tổ chức tài chính vi mô tình thương chi nhánh nghi lộc - Nghệ An (Lê Khắc Hệ - CHTC02-HN)

6.

25/03/2020

Phát triển hoạt động cho vay phát triển kinh tế tại tổ chức tài chính vi mô tình thương chi nhánh thanh hóa (Hồ Xuân Hậu – CHTC01-HN)

7.

25/03/2020

Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Bắc Á (Phan Thế Anh – CHTC02-HN)

8.

25/03/2020

Quản trị rủi ro hoạt động tại tổ chức tài chính vi mô TNHH MTV Tình thương (TYM) (Phạm Minh Trâm – CHTC01-HN)

9.

25/03/2020

Quản trị rủi ro thanh khoản trong hoạt động kinh doanh tại ngân hàng tmcp quân đội (Nguyễn Việt Anh – CHTC01-HN)

10.

25/03/2020

Đổi mới chính sách tín dụng của tổ chức tài chính vi mô trách nhiệm hữu hạn một thành viên tình thương (TYM) (Phùng Đình Kiện – CHTC01-HN)