Đăng ký lớp học

Ngày đăng 19/05/2021

Đăng ký dự thi chương trình đào tạo thạc sĩ Quản trị kinh doanh năm 2021

Lớp học đang trong thời gian đăng ký

 


Số học viên tối đa/1 lớp: 200
Ngày bắt đầu đăng ký: 01/05/2021
Ngày hết hạn đăng ký: 30/09/2021
Ngày bắt đầu học (dự kiến): 01/10/2021
+ Bước 1: Nhấn Thông tin lớp học và đọc kỹ nội dung.
+ Bước 2: Nhấn Đăng ký trực tuyến để đăng ký, chương trình sẽ tự động gửi về E-mail của người đăng ký thư để hướng dẫn kích hoạt.
+ Bước 3: Mở E-mail, kích hoạt thông tin đăng ký.
+ Bước 4: Nhấn Danh sách đăng ký để xem tên. Bước đăng ký đã hoàn tất.
Lưu ý: những thông tin có * bắt buộc nhập, và chỉ thực hiện đăng ký được khi thời gian đăng ký còn hiệu lực.
Xin vui lòng điền đầy đủ thông tin để đăng ký khóa học Đăng ký dự thi chương trình đào tạo, thạc sĩ Quản trị kinh doanh năm 2021
Số học viên tối đa/1 lớp: 200
Ngày bắt đầu đăng ký: 01/05/2021
Ngày hết hạn đăng ký: 30/09/2021
Ngày bắt đầu học (dự kiến): 01/10/2021

PHIẾU ĐĂNG KÍ DỰ THI

(Những mục đánh dấu (*) bắt buộc phải điền)
1. Họ và tên (viết chữ in hoa) (*):   2. Giới tính (*):  
3. Ngày sinh (*):     4. Nơi sinh (*):  
5. Nơi ở hiện nay:
6. Đối tượng dự thi :

7. Cơ quan công tác hiện nay:
8. Chuyên môn công tác: 9. Chức vụ:
10. Thâm niên nghề nghiệp (số năm công tác trong lĩnh vực ĐKDT):  
11. Văn bằng đại học: Tốt nghiệp ngành: Loại:
Hệ: Tại trường: Năm:  
12. Bổ túc kiến thức (nếu có):
13. Đối tượng ưu tiên:
Đang công tác liên tục 2 năm trở lên tại vùng sâu, miền núi, hải đảo
14. Đối tượng miễn thi môn tiếng Anh:
15. Giấy tờ kèm theo nếu có (Bằng tốt nghiệp, Bảng điểm, Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên, Giấy chứng nhận miễn thi ngoại ngữ,... --> scan rồi NÉN lại thành 01 tệp duy nhất):
16. Địa chỉ liên hệ (*):  
17. Điện thoại (*):   E-mail (*):    
Nhập mã kiểm tra (*):    
Tôi đảm bảo các thông tin khai trên là chính xác

Tổng số: 0 học viên đã kích hoạt sau khi đăng ký
STT Họ và tên Giới tính Cơ quan công tác E-mail Ngày kích hoạt