Đăng ký lớp học

Ngày đăng 11/04/2020

Đăng ký dự thi chương trình đào tạo thạc sĩ Quản trị kinh doanh đợt 1 - năm 2020

Khóa học hết hạn đăng ký

 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
 
Trình độ đào tạo                     : THẠC SỸ
Chuyên ngành đào tạo           : QUẢN TRỊ KINH DOANH
Mã số                                      : 8.314.0101
 
1. Căn cứ pháp lý xây dựng chương trình đào tạo:
 
Chương trình đào tạo thạc sĩ Quản trị kinh doanh của Học viện Chính sách và Phát triển được xây dựng dựa trên các văn bản pháp lý cơ bản sau:
- Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 18/6/2012;
- Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học;
- Thông tư số 25/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ;
- Thông tư số 38/2010/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định điều kiện, hồ sơ quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ Thạc sĩ, trình độ Tiến sĩ;
- Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ;
- Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ.
- Thông tư 09/2017/ TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ.
 
2. Mục tiêu của chương trình đào tạo
 
2.1 Mục tiêu chung:
 
Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Quản trị kinh doanh của Học viện Chính sách và Phát triển được xây dựng theo định hướng ứng dụng nhằm giúp học viên phát triển các kiến thức, có năng lực chuyên sâu, năng lực nghiên cứu và phát hiện các vấn đề và giải quyết các vấn đề về quản trị kinh doanh đáp ứng nhu cầu của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế  - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập kinh tế thế giới
 
2.2. Mục tiêu cụ thể
 
 
Học viên tốt nghiệp Chương trình thạc sĩ Quản trị kinh doanh có thể:
          (1) Vận dụng được các kiến thức cơ sở chuyên môn rộng ngành Quản trị kinh doanh để thích ứng tốt với những công việc khác nhau thuộc lĩnh vực rộng của ngành học và có khả năng làm việc độc lập.
          (2) Làm chủ các kỹ năng nghề nghiệp và phương tiện thông tin điện tử hiện đại, có tư duy hệ thống và có phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp.
          (3) Làm chủ các kĩ năng lãnh đạo, kĩ năng ra quyết định, lãnh đạo nhóm, hình thành ý tưởng mới để nhận diện được các cơ hội kinh doanh, huy động và tổ chức các nguồn lực nắm bắt thành công các cơ hội đó.
          (4) Nhận diện và giải quyết  kịp  thời  các vấn đề nẩy sinh trong thực  tiễn  sản xuất  kinh doanh trên cơ sở sử dụng có hiệu quả nhất các nguồn lực hữu hạn của tổ chức; đương đầu với các biến động của môi trường kinh doanh.
          (5) Nhận diện và giải quyết kịp thời các vấn đề nẩy sinh trong thực tiễn sản xuất kinh doanh trên cơ sở sử dụng có hiệu quả nhất các nguồn lực hữu hạn của tổ chức; đương đầu với các biến động của môi trường kinh doanh.

 


Số học viên tối đa/1 lớp: 60
Ngày bắt đầu đăng ký: 06/04/2020
Ngày hết hạn đăng ký: 11/05/2020
Ngày bắt đầu học (dự kiến): 11/05/2020
+ Bước 1: Nhấn Thông tin lớp học và đọc kỹ nội dung.
+ Bước 2: Nhấn Đăng ký trực tuyến để đăng ký, chương trình sẽ tự động gửi về E-mail của người đăng ký thư để hướng dẫn kích hoạt.
+ Bước 3: Mở E-mail, kích hoạt thông tin đăng ký.
+ Bước 4: Nhấn Danh sách đăng ký để xem tên. Bước đăng ký đã hoàn tất.
Lưu ý: những thông tin có * bắt buộc nhập, và chỉ thực hiện đăng ký được khi thời gian đăng ký còn hiệu lực.
Khóa học hết hạn đăng ký
Số học viên tối đa/1 lớp: 60
Ngày bắt đầu đăng ký: 06/04/2020
Ngày hết hạn đăng ký: 11/05/2020
Ngày bắt đầu học (dự kiến): 11/05/2020

PHIẾU ĐĂNG KÍ DỰ THI

(Những mục đánh dấu (*) bắt buộc phải điền)
1. Họ và tên (viết chữ in hoa) (*):   2. Giới tính (*):  
3. Ngày sinh (*):     4. Nơi sinh (*):  
5. Nơi ở hiện nay:
6. Đối tượng dự thi :

7. Cơ quan công tác hiện nay:
8. Chuyên môn công tác: 9. Chức vụ:
10. Thâm niên nghề nghiệp (số năm công tác trong lĩnh vực ĐKDT):  
11. Văn bằng đại học: Tốt nghiệp ngành: Loại:
Hệ: Tại trường: Năm:  
12. Bổ túc kiến thức (nếu có):
13. Đối tượng ưu tiên:
Đang công tác liên tục 2 năm trở lên tại vùng sâu, miền núi, hải đảo
14. Đối tượng miễn thi môn tiếng Anh:
15. Giấy tờ kèm theo nếu có (Bằng tốt nghiệp, Bảng điểm, Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên, Giấy chứng nhận miễn thi ngoại ngữ,... --> scan rồi NÉN lại thành 01 tệp duy nhất):
16. Địa chỉ liên hệ (*):  
17. Điện thoại (*):   E-mail (*):    
Nhập mã kiểm tra (*):    
Tôi đảm bảo các thông tin khai trên là chính xác Khóa học hết hạn đăng ký

Tổng số: 2 học viên đã kích hoạt sau khi đăng ký
STT Họ và tên Giới tính Cơ quan công tác E-mail Ngày kích hoạt
1.

CHU THÀNH BÁCH

Nam Bachbcbt@gmail.com 07/05/2020
2.

BÙI ĐÌNH PHÚC

Nam Bộ KHĐT phucbd@apd.edu.vn 15/04/2020