Đội ngũ giảng viên

Lý lịch khoa học TS. Lâm Thùy Dương

Ngày 14/01/2021

 Xem bản pdf tại đây

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
 
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Họ và tên: LÂM THÙY DƯƠNG
2. Ngày sinh: 10/07/1989
 
Nam/Nữ: Nữ
3. Nơi đang công tác hiện nay: Học viện Chính sách và Phát triển
4. Học vị: Tiến sĩ
Nước:
Việt Nam
Năm TN: 2019
5. Địa chỉ liên lạc: P25.05, Tòa nhà M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội
6. Điện thoại: 0977.260.888
Email:
 
 
7. Trình độ ngoại ngữ       
TT
Tên NN
Nghe
Nói
Viết
Đọc hiểu tài liệu
Tốt
khá
TB
Tốt
khá
TB
Tốt
khá
TB
Tốt
khá
TB
1
Anh
 
x
 
 
x
 
 
x
 
 
x
 
 
8. Thời gian công tác
Thời gian
Nơi công tác
Chức vụ
T7/2011- T11/2020
Viện Chiến lược phát triển -  Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Nghiên cứu viên
T12/2020 đến nay
Học viện Chính sách và Phát triển
Nghiên cứu viên
 
 
9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo
Thời gian
tốt nghiệp
Nơi đào tạo
Chuyên ngành
Tiến sĩ
2019
Viện Chiến lược phát triển
Kinh tế phát triển
Thạc sỹ
2013
Đại học Quốc gia Hà Nội - Đại học California Mirramar, Hoa Kỳ
Quản trị Kinh doanh
Cử nhân
2011
Đại học Mỹ Hòa, Đài Loan
Quản trị kinh doanh
 
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1
Đề tài Khoa học Xã hội và nhân văn cấp Nhà nước, Mã số: KX.03.10/11-15: “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng ở nước ta hiện nay”.
2013/2015
Đề tài Khoa học Xã hội và nhân văn cấp Nhà nước – Bộ Khoa học và Công nghệ
Tham gia thực hiện báo cáo tổng hợp
2
Chuyên đề “Khái niệm và bản chất phạm trù phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao”, thuộc Đề tài Khoa học Xã hội và nhân văn cấp Nhà nước, Mã số: KX.03.10/11-15 “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng ở nước ta
hiện nay”.
2013/2015
Đề tài Khoa học Xã hội và nhân văn cấp Nhà nước – Bộ Khoa học và Công nghệ
Chủ trì thực hiện
3
Chuyên đề “Thực trạng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam theo các chỉ số về thể lực” thuộc Đề tài Khoa học Xã hội và nhân văn cấp Nhà nước, Mã số: KX.03.10/11-15 “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng ở nước ta hiện nay”.
2013/2015
Đề tài Khoa học Xã hội và nhân văn cấp Nhà nước – Bộ Khoa học và Công nghệ
Chủ trì thực hiện
4
Chuyên đề “Đóng góp của nhân lực chất lượng cao của Việt Nam vào việc nâng cao năng suất lao động xã hội” thuộc Đề tài Khoa học Xã hội và nhân văn cấp Nhà nước, Mã số: KX.03.10/11-15: “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng ở nước ta hiện nay”
2013/2015
Đề tài Khoa học Xã hội và nhân văn cấp Nhà nước – Bộ Khoa học và Công nghệ
Chủ trì thực hiện
5
Chuyên đề “Tổ chức không gian phát triển du lịch khu vực trọng điểm huyện đảo Phú Quốc” thuộc Đề tài Khoa học công nghệ cấp Nhà nước “Luận cứ khoa học về tổ chức không gian, xác lập mô hình và đề xuất giải pháp phát triển du lịch bền vững khu vực ven biển và biển đảo Việt Nam”, Mã số: KC.09.09/16-20
2017/2020
Đề tài Khoa học công nghệ cấp Nhà nước – Đại học Quốc gia Hà Nội
Chủ trì thực hiện
6
Đề án “Cải cách cơ chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô giai đoạn 2012-2020” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1317/QĐ – TTg ngày 6 tháng 8 năm 2013
2013
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Tham gia
7
Dự án “Điều tra, khảo sát thực tiễn tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực thương mại và công nghiệp toàn quốc”
2015
Bộ Công thương
Tham gia
8
Chuyên đề: “Phân tích, đánh giá hiệu quả các chương trình, dự án theo Nghị quyết 30a”
2015
Viện Chiến lược và phát triển
Chủ trì thực hiện
9
Đề án “ Xây dựng khung thỏa thuận chung về kết nối hai nền kinh tế Việt Nam-Campuchia”
2015/2017
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Tham gia
10
Đề án “Kết nối ba nền kinh tế Campuchia-Lào-Việt Nam”.
2015/2017
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Tham gia
11
Chuyên đề “Tình hình, triển vọng phát triển thương mại điện tử của Trung Quốc và những cơ hội thúc đẩy hợp tác thương mại điện tử Trung Quốc – Việt Nam” phục vụ đề án “Kết nối khuôn khổ Hai hành lang, một vành đai” với sáng kiến “Vành đai và Con đường”
2017
Viện Chiến lược và phát triển
Tham gia
12
Đề án Quy hoạch tổng thể kết nối hai nền kinh tế Việt Nam – Campuchia đến năm 2030
2019-nay
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Tham gia
13
Đề án “Xây dựng, tổng hợp và hoàn thiện báo cáo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Khu Kinh tế Vân Đồn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo hướng đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt”.
2017-2018
Viện Chiến lược và phát triển
Tham gia
14
Chuyên đề “Những vấn đề mới và kinh nghiệm giải quyết trong tôn giáo, tín ngưỡng ở vùng dân tộc thiểu số của một số nước trong khu vực” thuộc thuộc Đề tài khoa học cấp Nhà nước “ Những vấn đề mới trong tôn giáo, tín ngưỡng ở vùng dân tộc thiểu số nước ta hiện nay”, Mã số: CTDT.34.18/16-20
2019
Đề tài khoa học cấp Nhà nước  -Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Thành viên chính
15
Chuyên đề 02 “Xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển, giải quyết đúng đắn mối quan hệ nhà nước với thị trường; hoàn thiện bộ máy nhà nước, tạo bước chuyển mạnh về cải cách hành chính” phục vụ Báo cáo chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2021-2030.
2019
Tổ biên tập Văn kiện Đại hội
Thành viên chính
16
Chuyên đề “Tình hình hợp tác đầu tư, phát triển các khu công nghiệp, khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới, hành lang kinh tế giữa Trung Quốc với các nước MLC”
2019/2020
Bộ Ngoại giao – Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thành viên chính
17
Chuyên đề 39 “Các quan điểm phát triển của chiến lược 10 năm 2021-2030 và của kế hoạch 5 năm 2021-2025”.
2019
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Tham gia
18
Đề án xây dựng Khu kinh tế - thương mại xuyên biên giới chung  Lao Bảo - Đen-sa-vẳn (Lào)
2019-nay
Bộ Kế hoạch và Đầu tư – UBND tỉnh Quảng Trị
Tham gia
19
Chuyên đề “Hợp tác Trung Quốc với các nước Mekong-Lancang về du lịch và một số kiến nghị đối với Việt Nam”
2019/2020
Bộ Ngoại giao – Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Đồng chủ trì thực hiện
 
2. Các công trình khoa học đã công bố
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí
1
Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài – Quy hoạch phát triển đúng phải thể hiện bằng hiệu quả.
2011
Tạp chí Kinh tế và dự báo, số 15, tháng 8, 2011
2
Về hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam giai đoạn 2001-2010
2011
Tạp chí Kinh tế và dự báo, số 21, tháng 11, 2011
3
Bức tranh FDI tỉnh Bình Dương: Những gam màu sáng tối
2011
Tạp chí Kinh tế và dự báo, số 22, tháng 11, 2011
4
Giải pháp nâng cap năng lực cạnh tranh của các loại hình doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế
2012
Kỷ yếu hội thảo khoa học nhà nước do Tạp chí Cộng sản tổ chức
5
Biện pháp nâng cao hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
2013
Tạp chí Lý luận chính trị, số 11, 2013
6
Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực chất
10/2014
Kỷ yếu hội thảo khoa học “Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của một số quốc gia trên thế giới và bài học cho Việt Nam” thuộc khuôn khổ Đề tài Khoa học Xã hội và nhân văn cấp Nhà nước, Mã số: KX.03.10/11-15: “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng ở nước ta hiện nay” tổ chức tại Đà Nẵng..
7
Chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam hiện nay
10/2014
Kỷ yếu hội thảo khoa học “Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của một số quốc gia trên thế giới và bài học cho Việt Nam” thuộc khuôn khổ Đề tài Khoa học Xã hội và nhân văn cấp Nhà nước, Mã số: KX.03.10/11-15: “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng ở nước ta hiện nay” tổ chức tại Đà Nẵng..
8
Những bất cập trong cơ chế chính sách phát triển nguồn nhân lực và thu hút nhân tài ở nước ta hiện nay
12/2014
Kỷ yếu hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của mô hình tăng trưởng mới ở nước ta hiện nay” thuộc khuôn khổ Đề tài Khoa học Xã hội và nhân văn cấp Nhà nước, Mã số: KX.03.10/11-15: “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng ở nước ta hiện nay” tổ chức tại Hà Nội
9
Nâng cao hiệu quả thu hút vốn FDI tại tỉnh Vĩnh Phúc
2019
Tạp chí Kinh tế và dự báo, số 02 (684), tháng 1, 2019
10
Giải pháp thu hút FDI theo hướng bền vững của tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025
2019
Tạp chí Kinh tế và dự báo, số 05 (687), tháng 2, 2019
 
 
11
Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam: Tư duy mới và một số kiến nghị
2019
Tạp chí Tài chính, Kỳ 1+2 (698+699), tháng 2, 2019
12
“Quan hệ kinh tế Việt-Mỹ: Điểm tựa thành công cho đường bay thẳng nối hai quốc gia”
2019
Tọa đàm “Đường bay Mỹ: Cơ hội và thách thức cho người tiên phong”
 
 
 
Xác nhận của cơ quan
Hà Nội, ngày    tháng    năm 2020
Người khai ký tên
(Ghi rõ chức danh, học vị)
 
 
TS. Lâm Thùy Dương