Đội ngũ giảng viên

Lý lịch khoa học TS. Nguyễn Tiến Hùng

Ngày 31/10/2019

 Xem bản pdf tại đây

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
LÝ LỊCH KHOA HỌC
 
1. Thông tin cá nhân
 
1
Họ và tên
NGUYỄN TIẾN HÙNG
Ngày sinh
08/07/1971
Giới tính: Nam
Chức danh khoa học, học vị
Tiến sĩ triết học
Năm phong học hàm: 2016
 
 
Chức vụ hành chính, đảng, đoàn thể
- Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên
- Bí thư chi bộ 1.
2
Ngành khoa học
Triết học
Chuyên ngành khoa học
Triết học
3
Cơ quan công tác và địa chỉ
Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Học viện Chính sách và Phát triển lô D25 ngõ  7 đường Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
 
Tên phòng, ban, bộ môn
- Khoa Cơ bản – Bộ môn lý luận chính trị
- Phòng Chính trị và Công tác sinh viên
Điện thoại
 
Điện thoại di động
0365.181818; 0904694099
Fax
 
E-mail
Hunghoavi@gmail.com
4
Số tài khoản
03000013847744
Mở tại ngân hàng
SeABank
5
Khả năng đảm trách công việc
- Giảng dạy; - Quản lý; - Công tác tổ chức- hành chính
- Công tác đảng, đoàn thể; - Tổ chức sự kiện, phong trào
 
2. Quá trình đào tạo:
 
Bậc đào tạo
Tên cơ sở đào tạo
Chuyên ngành
Năm tốt nghiệp
Đại học
Tổng hợp Hà Nội (nay là trường KHXH&NV- ĐH QG)
Triết học: tên khóa luận; Tính triết học trong thơ văn Phật giáo thời kỳ Lý - Trần.
1994
Thạc sỹ
Học viện Chính trị -Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh
Triết học. Tên đề tài: Vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái trong quá trình CNH, HĐH ở ngoại thành Hà Nội hiện nay.
2009
Tiến sỹ
 
 
Tên đề tài: Vai trò của an sinh xã hội đối với tiến bộ xã hội ở Việt Nam hiện nay
2016
 
3. Quá trình công tác:
 
Thời gian
Cơ quan công tác
Địa chỉ và Điện thoại
Chức vụ
3/1997 –3/2010
-Trường Chính trị Hà Tây;
-Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong Hà Nội
 
220 đường Láng - Đống Đa - Hà Nội
Giảng viên; Bí thư chi đoàn; Bí thư Đoàn trường; UV BCH Công Đoàn
9/2007 – 12/2009
Học viên lớp Cao học chuyên ngành triết học khoá 14 HV Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh
135 Nguyễn Phong Sắc, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, HN
Lớp trưởng,
Bí thư Chi bộ lớp
3/2010 – 12/2016
Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Học viện Chính sách và Phát triển
số 07 đường Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
Phó trưởng khoa Triết học và Chính trị học
Trưởng phòng CT&CTSV;
 
12/2012-12/2015
Học viện CTQG HCM
135 Nguyễn Phong Sắc, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, HN
Lớp trưởng
 
4. Các lớp bồi dưỡng
 
Thời gian
Nội dung bồi dưỡng
Cơ quan tổ chức
Chứng nhận; Chứng chỉ
12/1994
Nâng cao tri thức về tôn giáo
Viện nghiên cứu Tôn giáo
Chứng chỉ
9 -11/2000
Chương trình Kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên
Trường Chính trị Hà Tây nay là Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong Hà Nội
Chứng nhận
3/2004
Tin học văn phòng B
Trung tâm đào tạo và phổ biến tin học CTTD -2- Hội Tin học Việt Nam
Chứng nhận
11/2010
Chứng chỉ sư phạm
Đại học sư phạm Hà Nội
chứng chỉ
2010
Cao cấp lý luận chính trị
Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia HCM
Bằng tốt nghiệp
2011
Chương trình Kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên chính
Trung tâm bồi dưỡng cán bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Chứng nhận
2017
Chương trình Kiến thức quản lý nhà nước ngạch Giảng viên chính bậc II
Đại học Giáo dục – ĐHQG Hà Nội
 
 
5. Ngoại ngữ (nhận xét theo các mức: A- Yếu; B- Trung bình; C- Khá; D- Thành thạo)
 
Ngoại ngữ
Đọc
Viết
Nói
Trung văn
B
B
B
Anh văn
B2
B2
B2
 
6. Kinh nghiệm và thành tích nghiên cứu
 
TT
Tên đề tài, dự án
Cơ quan tài trợ kinh phí
Thời gian thực hiện
Vai trò tham gia đề tài
1
Nghiên cứu giải pháp đổi mới phương pháp, hình thức giảng dạy các môn lý luận chính trị cho sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển trong điều kiện của kinh tế thị trường hiện nay.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
10 tháng
(3-12/2012)
Chủ nhiệm
2
Dự án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn 2030
- Huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh
- Học viện Chính sách và Phát triển
2011-2012
Chuyên gia nghiên cứu
3
Đề tài: “Những biện pháp cơ bản về công tác quản lý sinh viên hệ chính quy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, cải cách thủ tục hành chính tại Học viện Chính sách và Phát triển, mã số APD.2015.A06.”
Cấp cơ sở (đã nghiệm thu)
2016
 
Chủ nhiệm đề tài
6.3. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tác giả
Tên bài báo khoa học
Tên tạp chí, kỷ yếu
Tập
Số
Trang
Năm công bố
1
Nguyễn Tiến Hùng
Vận dụng tư tưởng HCM vào xây dựng phương pháp dạy học của người thầy trong giáo dục lý luận chính trị
Tạp chí Giáo dục lý luận chính trị
 
1&2
81
2007
2
Nguyễn Tiến Hùng
Từ định nghĩa vật chất của Lênin đến vấn đề phát triển kinh tế ở VN và quá trình toàn cầu hoá kinh tế quốc tế
Tạp chí Giáo dục lý luận chính trị
 
4
12
2008
 
3
 
Nguyễn Tiến Hùng
Từ “tính thống nhất vật chất của thế giới” đến vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái trong quá trình CNH, HĐH ở nước ta hiện nay
Tạp chí Giáo dục LLCT
 
8
32
2009
4
Nguyễn Tiến Hùng
Giáo dục đạo đức sinh thái - yếu tố thành công của hội nhập kinh tế quốc tế
Báo Giáo dục và Thời đại
 
117
6
2009
5
Nguyễn Tiến Hùng
 “Nhận thức của Đảng về mối quan hệ giữa an sinh xã hội với tiến bộ và công bằng xã hội trong thời kỳ đổi mới”.
 
Tạp chí Giáo dục lý luận.
 
 
232
21-24
2015
6
Nguyễn Tiến Hùng
Phát huy vai trò chủ đạo của Nhà nước trong thực hiện chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam hiện nay”
Tạp chí Giáo dục lý luận
 
233
21-22-35
2015
7
Nguyễn Tiến Hùng
Quan điểm của Đảng về vai trò của đảm bảo an sinh xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay”
Tạp chí Triết học
 
9 -292
65-71
2015
8
Nguyễn Tiến Hùng
Tiếp cận an sinh xã hội ở Việt Nam hiện nay trên quan điểm mô hình tăng trưởng xanh”
Tạp chí Giáo dục lý luận
 
235
60-62
2015
9
Nguyễn Tiến Hùng
“Bảo đảm an sinh xã hội - một phương thức bảo đảm quyền con người ở Việt Nam hiện nay”,
Tạp chí Nghiên cứu Con người
 
1 - 82
tr 42 - 52.
2016
10
Nguyễn Tiến Hùng
Thanh niên xung phong Thái Bình trên tuyến đường Trường Sơn trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước – sách Thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước – TS. Nguyễn Duy Hạnh chủ biên.
Nxb Thông tin và Truyền thông.
 
 
140-145
2016
11
Nguyễn Tiến Hùng
Chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở một số nước Châu Á và kinh nghiệm cho Việt Nam
Tạp chí Thông tin Khoa học Lý luận Chính trị
 
43
72-79
2018
12
Nguyễn Tiến Hùng
Bảo đảm an sinh xã hội cho Nông dân Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Thời cơ và thách thức
Tạp chí Triết học
 
326
42-51
2018
13
 
Xây dựng không gian an toàn cho phụ nữ và trẻ em nơi công cộng
Tạp chí Thông tin Khoa học Lý luận Chính trị
 
8 (57)
48-52
2019
 
 Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký quốc gia
         - Tạp chí khoa học chuyên ngành:
         - Sách chuyên khảo:
            TT
Tên sách
Loại sách
Nhà xuất bản và năm xuất bản
Số tác giả
Viết một mình
hoặc chủ biên, phần biên soạn
1
Giáo trình Triết học
 
(Tài liệu hướng dẫn nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn)
ST – Nhà xuất bản Chính trị quốc gia 2010
5
Phân biên soạn
2
Giáo trình Kinh tế chính trị
 
(Tài liệu hướng dẫn nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn)
ST – Nhà xuất bản Chính trị quốc gia 2010
5
Phân biên soạn
3
Giáo trình Chính trị học
(Tài liệu hướng dẫn nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn)
ST – Nhà xuất bản Chính trị quốc gia 2011
5
Phân biên soạn
4
Giáo trình Lôgic học
(Tài liệu hướng dẫn nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn
ST – Nhà xuất bản Chính trị quốc gia 2012
5
Phân biên soạn