Đội ngũ giảng viên

Lý lịch khoa học TS Trần Thị Trúc

Ngày 31/10/2019

Xem bản pdf tại đây

LÝ LỊCH KHOA HỌC
 
1. Thông tin cá nhân
Họ và tên
Trần Thị Trúc
Ngày tháng năm sinh
17-7-1973
Giới tính
Nữ
Nơi sinh
Cẩm Hòa, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
Địa chỉ liên lạc
Số 5, ngách 71/11A, Nguyễn Quí Đức, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại cơ quan
 
Điện thoại nhà riêng
043 8544 570
Điện thoại di động
091 262 5899
Email
tructuonglam@gmail.com
Học vị
Tiến sĩ
Năm, nơi công nhận học vị
2019, Đại học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội
Chức vụ và đơn vị công tác
(hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu)
Giảng viên, Học viện Chính sách và Phát triển
Mã số thuế (hoặc số CMND trong trường hợp không có Mã số thuế)
012 532 638
 
2. Trình độ học vấn
 
2.1. Quá trình đào tạo
 
Năm tốt nghiệp
Bậc đào tạo
Chuyên ngành đào tạo
Cơ sở đào tạo
 
08-01-2019
Đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ
Kinh tế học
Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội
 
2008-2011
Cao học
Kinh tế phát triển
(học bằng tiếng Anh)
Viện đào tạo Thạc sỹ Kinh tế phát triển Việt Nam-Hà Lan - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội
 
1999-2004
Đại học
Tiếng Anh thương mại
Đại học Ngoại Thương Hà Nội
 
1991-1995
Cao đẳng
Kiểm sát
Cao đẳng Kiểm sát Hà Nội
 
2.2. Các khóa đào tạo ngắn hạn (nếu có)
 
Thời gian
Nội dung đào tạo
Đơn vị đào tạo
 
30/6/2011-23/7/2011
Lập kế hoạch và quản lý kinh tế vĩ mô
Malaysia
 
01/9/2011-30/12/2011
Tăng cường chính sách kinh tế vĩ mô
Đức
 
22-23/3/2011
Đào tạo về đánh giá tác động pháp luật (RIA) trong soạn thảo văn bản
Bộ Kế hoạch và đầu tư
 
05-07/4/2011
Bồi dưỡng nghiệp vụ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội
Bộ kế hoạch và đầu tư
 
20-23/8/2013
Bồi dưỡng nghiệp vụ phương pháp tính một số chỉ tiêu vĩ mô về xã hội và môi trường
Bộ kế hoạch và đầu tư
 
2.3. Trình độ ngoại ngữ
 
Ngoại ngữ
Trình độ, mức độ sử dụng
 
Anh văn
Trình độ đại học, sử dụng tốt các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết
 
3. Quá trình công tác
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
6/2009-nay
Học viện Chính sách và Phát triển
Giảng viên khoa Kế hoạch phát triển
4/2008-5/2009
Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
Giảng viên
Từ năm 2004-2008
Trường Đại học Hà Nội
Giảng viên
Từ 2004-2008
Làm biên dịch tại các phòng công chứng số 4 và số 6 thành phố Hà Nội
Cộng tác viên dịch thuật
 

4.Nghiên cứu khoa học
4.1. Lĩnh vực nghiên cứu
Di cư và già hóa dân số
4.2. Các công trình khoa học đã công bố
4.2.1. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước
Năm công bố
Tên bài báo
Tên, số tạp chí công bố, trang tạp chí
Mức độ tham gia
(là tác giả/đồng tác giả)
 
 
 
 
2017
The impact of migration children on the health of the elderly left behind
Intarnational Journal of Research in Economics and Social Sciences
Vol. 7, July 2017
Tác giả
2017
The impact of internal migration on the social aspects of the elderly left behind of Vietnam
International Research Journal
No.58, 2017
Tác giả
2016
The impact of internal remittance on the elderly left behind in Vietnam
Journal of Economics and Development,
No. of December 2016
Đồng tác giả
2016
Đời sống xã hội của người cao tuổi Việt Nam khi con cái di cư.
Tạp chí Kinh tế và Dự báo (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Số tháng 11/2016
Tác giả
 
 
2013
Về một loại mô hình dự báo lạm phát tại Việt Nam
Tạp chí Kinh tế và Dự báo (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Số 6, tháng 3/2013
Đồng tác giả
 
2012
Khủng hoảng Châu Âu: nguyên nhân và giải pháp
Tạp chí Kinh tế và
Phát triển
(Đại học Kinh tế
Quốc dân Hà Nội), Số Đặc biệt, tháng 9 năm 2012
Đồng tác giả
4.2.2. Các báo cáo hội nghị, hội thảo quốc tế
Thời gian hội thảo
Tên báo cáo khoa học
Tên hội thảo
Mức độ tham gia
 (là tác giả/đồng tác giả)
Địa điểm tổ chức hội thảo
26/3/2013
Urbanization and rural-urban migration in Vietnam: implications for sustainable development strategy 
           
Đồng tác giả
Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội.
8/2017
The impact of migration children on the health of the elderly left behind
 the International Scientific and Practical Conference «Scientific Revolutions: Essence and Role in Development of Science and Technology»
Tác giả
Trung tâm Quốc tế nghiên cứu đổi mới sáng tạo Omega Science