Đội ngũ giảng viên

Lý lịch khoa học TS Đàm Thanh Tú

Ngày 15/10/2019

 Xem bản pdf tại đây

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
LÝ LỊCH KHOA HỌC
 
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Họ và tên:  Đàm Thanh Tú
2. Ngày sinh:  20/9/1981
 
Nam/Nữ:  Nam
3. Nơi đang công tác hiện nay:  KhoaKinh tế, Học viện Chính sách và Phát triển
4. Học vị:TS
Nước:
Việt Nam
Năm TN:2017
5. Học hàm:
Năm phong:
 
6. Địa chỉ liên lạc:Tòa nhà D25, Ngõ 7, Phố Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
7. Điện thoại:  0912 426 326
Email:
Dtt.hvtc@gmail.com
 
8. Trình độ ngoại ngữ 
       
Tên NN
Nghe
Nói
Viết
Đọc hiểu tài liệu
Tốt
K
TB
Tốt
K
TB
Tốt
K
TB
Tốt
K
TB
Tiếng Anh
 
x
 
 
x
 
 
x
 
x
 
 
 
9. Thời gian công tác
 
Thời gian
Nơi công tác
Chức vụ
3/2004 – 9/2005
Công ty TNHH Tin học Infocom
Lập trình viên
3/2006 – 4/2019
Khoa Cơ bản, Học viện Tài chính
Giảng viên
5/2019 – 9/2019
BM Toán kinh tế - Khoa Kinh tế, Học viện Chính sách và Phát triển
Phó Trưởng bộ môn
10/2019 - Nay
BM Toán kinh tế - Khoa Kinh tế, Học viện Chính sách và Phát triển
Trung tâm CNTT, TV&TT - Học viện Chính sách và Phát triển
Phó Trưởng bộ môn
Phụ trách Trung tâm
 
10. Quá trình đào tạo
 
Tên trường
Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng
Từ tháng, năm- đến tháng, năm
Hình thức đào tạo
Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì
Trường ĐH Khoa học tự nhiên – ĐHQG HN
Toán học
9/1999 - 6/2003
Chính quy
Cử nhân
Trường ĐH Khoa học tự nhiên – ĐHQG HN
Toán học
12/2003 - 12/2005
Chính quy
Thạc sĩ
Học viện Tài chính
Kế toán
9/2009 – 6/2012
Chính quy
Cử nhân
Học viện Tài chính
Kế toán
5/2013 – 9/2016
Chính quy
Tiến sĩ
Trường Đại học sư phạm Hà Nội
Nghiệp vụ
sư phạm
10/2015 - 12/2015
Bồi dưỡng
Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm
Trường Đại học giáo dục – ĐHQG HN
Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp
4/2017- 6/2017
Bồi dưỡng
Chứng chỉ bồi dưỡng giảng viên chính
 
II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY
1.   Các đề tài nghiên cứu khoa họctiêu biểu
 
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, Trường)
Trách nhiệm trong đề tài
Kết quả nghiệm thu
1.
Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng các phương pháp dạy - học bậc đại học theo hệ thống tín chỉ ở HVTC
2011/2011
Học viện
Tham gia
 
Xuất sắc
2.
Công cụ toán trong phân tích độ nhạy và đo lường rủi ro của dự án đầu tư.
2012/2012
Học viện
Tham gia
 
Giỏi
3.
Sử dụng mô hình toán học đánh giá tác động của giá xăng dầu lên chỉ số CPI
2013/2013
Học viện
Tham gia
 
Xuất sắc
4.
Vận dụng lý thuyết hồi quy và tương quan trong việc đánh giá tính chất và mức độ liên hệ của các chỉ tiêu kinh tế
2014/2014
Học viện
Tham gia
 
Xuất sắc
5.
Chính sách cổ tức và tác động của nó đến giá trị thị trường của các công ty thép niêm yết trên TTCKVN.
2015/2015
Học viện
Tham gia
 
Xuất sắc
6.
Vận dụng phương pháp hồi quy phân vị nghiên cứu tác động của giá dầu thế giới đến giá cổ phiếu thuộc nhóm ngành dầu khí niêm yết trên TTCKVN
2016/2016
Học viện
Chủ nhiệm
Xuất sắc
7.
Vận dụng mô hình hồi quy ngưỡng để nghiên cứu tác động của cấu trúc vốn đến giá trị của các CTCP Dược phẩm niêm yết trên TTCKVN
2017/2017
Học viện
Chủ nhiệm
Xuất sắc
8.
Nghiên cứu ảnh hưởng của cơ cấu nguồn vốn đến giá trị doanh nghiệp của các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam niêm yết
2017/2017
Học viện
Tham gia
 
Xuất sắc
9.
Nghiên cứu lý thuyết chọn mẫu trong khoa học thống kê và ứng dụng vào hoạt động kiểm toán
2018/2018
Học viện
Chủ nhiệm
 
Xuất sắc
 
2. Các công trình đã công bố trong 5 năm gần đây
 
TT
Tên công trình
Tên tác giả
Tên tạp chí/Kỷ yếu hội thảo khoa học
1.
Bàn về phương pháp Pure Play trong việc xác định hệ số beta cho dự án đầu tư.
Đàm Thanh Tú
Bùi thị Hà Linh
Tạp chí nghiên cứu Tài chính – Kế toán,
năm 2014
2.
Hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính công ty niêm yết trên TTCK một số nước phát triển và kinh nghiệm cho Việt Nam
Đàm Thanh Tú
Tạp chí nghiên cứu Tài chính – Kế toán,
năm 2015
3.
Đặc điểm các công ty KDBĐS niêm yết và ảnh hưởng của nó đến chỉ tiêu phân tích tài chính
 
Đàm Thanh Tú
Tạp chí nghiên cứu Tài chính – Kế toán,
năm 2015
4.
Vận dụng mô hình kinh tế lượng để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các công ty niêm yết trên TTCKVN
Đàm Thanh Tú
Tạp chí nghiên cứu Tài chính – Kế toán,
năm 2015
5.
Chứng khoán hóa - Giải pháp để phát triển thị trường BĐSVN
Đàm Thanh Tú
Tạp chí Thanh tra tài chính, năm 2016
6.
Nghiên cứu tác động của giá dầu thô thế giới đến giá cổ phiếu thuộc nhóm ngành dầu khí niêm yết trên TTCK Việt Nam
Đàm Thanh Tú
Nguyễn Thu Thủy
Tạp chí nghiên cứu Tài chính – Kế toán, năm 2016
7.
Kiểm soát hoạt động chuyển giá của các doanh nghiệp FDI trong giai đoạn hội nhập mới
Đàm Thanh Tú
Đàm Thị Thanh Huyền
Nguyễn Liên Hương
Hội thảo cấp Quốc gia: Hoạt động tài chính quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn hội nhập mới, năm 2016
8.
Enhancing the labor productivity in Vietnam heading to the fourth industrial revolution
Đàm Thanh Tú
Journal of Finance anh Accounting research,
Vol. 1 – 2017.
9.
Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ - công cụ để kiểm soát bản chất của lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết
Đàm Thanh Tú
Tạp chí Thanh tra tài chính, năm 2017
10.
Nghiên cứu cơ cấu nguồn vốn của các công ty cổ phần Dược phẩm niêm yết thông qua mô hình hồi quy ngưỡng
Đàm Thanh Tú
Bùi thị Hà Linh
Tạp chí Khoa học và đào tạo ngân hàng,
năm 2018
11.
Tận dụng sức mạnh của mạng xã hội cho sự thành công của doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp
Đàm Thanh Tú
Bùi thị Hà Linh
Hội thảo quốc tế các nhà Khoa học trẻ lần thứ 4 (ICYREB 2018, October 30th, Ha Noi).
12.
Nâng cao năng suất lao động nhân tố cốt lõi để xây dựng năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững ở Việt Nam
Đàm Thanh Tú
 
International Conference: Sustainable Economic Development and Business Management in the context of Globalization (SEBDM 2018), November 10th 2018, Ha Noi.
13.
Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ minh bạch thông tin tài chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam- Tổng quan nghiên cứu và đề xuất mô hình
Trần Trọng Nguyên, Đàm Thanh Tú,
Bùi Thị Hà Linh
Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng
Số tháng 3/2019
14.
Các nhân tố ảnh hướng đến dòng tiền của doanh nghiệp – mô hình nghiên cứu và bằng chứng thực nghiệm tại các công ty niêm yết thuộc ngành thực phẩm tại Việt Nam
Đàm Thanh Tú,
Trần Thị Minh Nguyệt
Tạp nghiên cứu
Tài chính – Kế toán
Số tháng 8/2019
 
3. Các hướng nghiên cứu đề tài, luận văn, số lượng học viên có thể tiếp nhận
 
STT
Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu có thể nhận hướng dẫn học viên cao học
Số lượng học viên cao học
1
Phân tích và dự báo kinh tế
3
2
Tính toán ngẫu nhiên trong tài chính
3
3
Phân tích tài chính doanh nghiệp
3
4
Phân tích dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh
3
5
Kế toán
3
 
III. Khen thưởng
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính năm học 2010-2011.
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính năm học 2017-2018.
- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2018.