Đội ngũ giảng viên

Lý lịch khoa học TS Phạm Ngọc Trụ

Ngày 14/10/2019

 Xem bản pdf tại đây

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
LÝ LỊCH KHOA HỌC
 
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
 
1. Họ và tên: Phạm Ngọc Trụ
 
 
2. Ngày sinh:30 – 11 – 1986
 
Nam/Nữ: Nam
3. Nơi đang công tác hiện nay: Viện Đào tạo quốc tế,
                                                  Học viện Chính sách và Phát triển
4. Học vị: Tiến sỹ
Nước:
Việt Nam
Năm bảo vệ: 2015
5. Học hàm:
Năm phong:
 
 
6. Địa chỉ liên lạc: Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngõ 7, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
7. Điện thoại: 0965 04 3938
Email:
phamngoctru@apd.edu.vn
 
8. Trình độ ngoại ngữ (trình độ IELTS 5.5.)
 
TT
Tên NN
Nghe
Nói
Viết
Đọc hiểu tài liệu
Tốt
Khá
TB
Tốt
Khá
TB
Tốt
Khá
TB
Tốt
Khá
TB
1
Tiếng Anh
 
X
 
 
X
 
 
X
 
 
X
 
 
9. Thời gian công tác
 
Thời gian
Nơi công tác
Chức vụ
2008 – T6/2009
Khoa Địa lý, trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Giảng viên
T7/2009 – T6/2018
Khoa Đầu tư, Học viện Chính sách và Phát triển
Giảng viên
T7/2018 - nay
Viện Đào tạo quốc tế, Học viện Chính sách và Phát triển
Trưởng ban
Đào tạo và Hợp tác
 
10. Quá trình đào tạo
 
Bậc đào tạo
Thời gian tốt nghiệp
Nơi đào tạo
Chuyên ngành
Khóa học nâng cao trình độ ngoại ngữ
2017
New Zealand
Tiếng Anh
Tiến sỹ
2015
Viện Chiến lược phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Địa lý Kinh tế - xã hội
Thạc sỹ
2010
ĐH Sư phạm Hà Nội
Địa lý Kinh tế - Xã hội
Cử nhân
2008
ĐH Sư phạm Hà Nội
Cử nhân Sư phạm Địa lý
Chứng chỉ
2013
 
Chứng chỉ B2 tiếng Anh
2017
 
Chứng chỉ IELTS 5.5
 
II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học
 
STT
Tên đề tài/Đề án
Cấp QĐ, Mã số
Số QĐ, Ngày tháng năm/ngày nghiệm thu
Kết quả nghiệm thu
1
Đề tài Nghiên cứu nhu cầu thực tiễn về quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội để đổi mới nội dung đào tạo đối với sinh viên chuyên ngành quy hoạch phát triển - Ứng dụng tại Học viện Chính sách và Phát triển” (Thư ký khoa học)
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Quyết định số 478/QĐ-BKH ngày 31 tháng 03 năm 2010
Xuất sắc
2
Đề tài “Xây dựng Bộ chỉ tiêu đánh giá kinh tế tài nguyên phục vụ phát triển và quản lý vùng” (Thư ký khoa học)
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 
Xuất sắc
3
Tiểu đề án “Chính sách phát triển khu kinh tế ven biển ở Việt Nam” (Thuộc Đề án: “Đánh giá và kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả đối với một số chính sách phát triển do Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất đã được cấp có thẩm quyền ban hành”) (Thư ký khoa học)
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Quyết định số 1315/QĐ-BKH ngày 21/09/2009
Tốt
4
Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng CT 229 tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 (Tham gia)
 
 
 
5
Đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” (Tham gia)
 
 
 
6
Nhiệm vụ môi trường năm 2015 Lồng ghép nội dung về tăng trưởng xanh trong quá trình lập quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh hướng tới phát triển bền vững” (Thư ký khoa học)
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Đã nghiệm thu
 
7
Đề tài “Nghiên cứu các nội dung về tăng trưởng xanh và biến đổi khí hậu phục vụ công tác giảng dạy tại Học viện Chính sách và Phát triển” (Thư ký khoa học)
Học viện Chính sách và Phát triển
Đã nghiệm thu
Năm 2015
8
Đề tài “Đề xuất mô hình tăng trưởng xanh cho các khu kinh tế ven biển giai đoạn đến năm 2030” (Thư ký khoa học)
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Đã nghiệm thu
Năm 2017
9
Đề tài “Nghiên cứu tác động của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đến làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam: Cơ hội, Thách thức và Giải pháp” (Thành viên)
Cục Đầu tư nước ngoài
Đã nghiệm thu
Năm 2018
10
Đề tài “Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp 4.0 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045: Nghiên cứu ngành Tài chính – Ngân hàng” (Thành viên)
Học viện Chính sách và Phát triển
Đã nghiệm thu
Năm 2018
10
Đề tài “Một số giải pháp thúc đẩy hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam”
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Đã nghiệm thu
 
11
Đề tàiĐánh giá và đề xuất các chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong bối cảnh chuyển đổi nền kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh ở Việt Nam” (Thành viên)
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Đã nghiệm thu
Năm 2018
12
Đề tài “Nghiên cứu năng lực cạnh tranh của Việt Nam về thu hút FDI trong kỷ nguyên Cách mạng công nghiệp 4.0” (Chủ nhiệm đề tài)
Học viện Chính sách và Phát triển
Đang triển khai
 
13
Đề tài Nghiên cứu xu hướng xúc tiến đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của một số nước châu Á và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam(Chủ nhiệm đề tài)
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Đang triển khai
Năm 2019
14
Đề tài “Huy động nguồn lực tài chính từ khu vực tư nhân cho thị trường tài chính xanh, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững” (thành viên)
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Đang triển khai
Năm 2019
 
2. Các hướng nghiên cứu
 
STT
Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu
Ghi chú
1
Địa lý kinh tế - xã hội
 
2
Địa lý đô thị
 
3
Tổ chức không gian kinh tế - xã hội
 
4
Quy hoạch phát triển
 
5
Đầu tư trực tiếp nước ngoài
 
 
3. Các công trình đã công bố
 
STT
Tên công trình
Tên tác giả
Nguồn công bố
1
Vai trò của các đô thị trung tâm đối với sự phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Hồng
Phạm Ngọc Trụ
Kỷ yếu Hội thảo địa lý Đông Nam Á (tr.251 – 256).
2
Đô thị trung tâm vùng: Quan niệm và một số nhân tố tác động
Phạm Ngọc Trụ
Tạp chí Khoa học trường ĐHSP Hà Nội. Volume 57, No.6, 2012 (tr.168-174).
3
The central cities development in master planning for sustainable development in Red river delta
Phạm Ngọc Trụ
.International conference “Humanities and Social-economic issues in urban and regional development”, (tr.499-507)
4
Những nhân tố ảnh hưởng tới sự hình thành và phát triển các đô thị trung tâm ở vùng Đồng bằng sông Hồng.
Phạm Ngọc Trụ
Tạp chí Khoa học số 04/2014. Đại học Quảng Nam (tr. 124-132)
5
Phát huy vai trò của các đô thị trung tâm vùng Đồng bằng sông Hồng.
Phạm Ngọc Trụ
Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư số 18, tháng 9/2014 (tr.62-64)
6
Góp phần nhận diện phát triển xanh và những gợi ý đối với quy hoạch phát triển ở Việt Nam
Phạm Ngọc Trụ
Kỷ yếu Hội thảo “Thực thi chính sách tăng trưởng xanh – So sánh tại Hoa Kỳ và Việt Nam” (Học viện Chính sách và Phát triển, tháng 10/2015)
7
Xây dựng cơ chế đặc thù để thúc đẩy phát triển cao nguyên đá Đồng Văn
Phạm Ngọc Trụ (Đồng tác giả)
Kỷ yếu Hội thảo “Xây dựng cao nguyên đá Đồng Văn – Điểm đến quốc gia và Quốc tế” (Hà Giang, tháng 11/2015)
8
Đánh giá vai trò của đô thị trung tâm đối với phát triển kinh tế - xã hội vùng: Một số vấn đề lí luận và thực tiễn.
Phạm Ngọc Trụ
Tạp chí khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội. Vol 62, Số 2 năm 2017
9
Sách tham khảo cho sinh viên và học viên Cao học: “Địa lí dịch vụ” (Tập 2: Địa lí thương mại và du lịch)
Phạm Ngọc Trụ (Đồng tác giả)
NXB Đại học Sư phạm Hà Nội (2012)
10
Sách tham khảo cho sinh viên và học viên Cao học: “Địa lí Nông – Lâm – Thủy sản Việt Nam”
Phạm Ngọc Trụ (Đồng tác giả)
NXB Đại học Sư phạm Hà Nội (2012)
11
Hệ thống thông tin Địa lý (GIS) và ứng dụng trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội (Tập bài giảng)
Phạm Ngọc Trụ
Học viện Chính sách và Phát triển (2012)
12
Cách mạng công nghiệp 4.0 trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng ở Việt Nam (Sách chuyên khảo)
Phạm Ngọc Trụ (Đồng tác giả)
NXB Dân trí (2019)
13
Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam
Phạm Ngọc Trụ (Đồng tác giả)
NXB Dân trí (2019)