Đội ngũ giảng viên

Lý lịch khoa học TS Nguyễn Như Hà

Ngày 14/10/2019

 Xem bản pdf tại đây

THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Họ và tên: Nguyễn Như Hà      
2. Năm sinh:   26/02/1982                                       3. Nam/ Nữ:   Nam
4. Nơi sinh:     Thái Bình                                         5. Nguyên quán: Đông Hưng - Thái Bình
6. Địa chỉ thường trú hiện nay: Số 193 Trung Kính
    Phường .......Yên Hòa............................................................................................................
    Quận....................Cầu Giấy....................................................................................................
    Thành phố...................Hà Nội................................................................................................
    Điện thoại:........................0902.468.579.....................Fax:...................................................
    Email:......nhuha.nguyen@apd.edu.vn........................; nhuha.apd@gmail.com ...............

 

7. Học vị:
7.1. Tiến sĩ                      
Năm bảo vệ:............2016...........................................................................................................
Nơi bảo vệ:..............Đại học Toulouse 1 Capitole, Cộng hòa Pháp..........................................
Ngành:..............       Luật học....................... Chuyên ngành..........Luật Kinh doanh quốc tế......
7.2. TSKH                       
Năm bảo vệ:.....................................................................................................................................
Nơi bảo vệ :......................................................................................................................................
Ngành:..............................................................................................................................................
Chuyên ngành...................................................................................................................................
8. Chức danh khoa học:
8.1. Phó giáo sư                     Năm phong :..................... Nơi phong :................................................
8.2. Giáo Sư                           Năm phong :..................... Nơi phong :................................................
9. Chức danh nghiên cứu:                                     
10. Chức vụ:                   Trưởng Bộ môn Luật Kinh tế
11. Cơ quan công tác:
    Tên cơ quan: Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  ………………………..Bộ môn Luật Kinh tế.........................................................................
    Địa chỉ cơ quan: Tòa nhà Bộ KH&ĐT - Ngõ 7 - Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội   
    Điện thoại:............................ 024.37957359.................................Fax:……..........................
    Email:...........................nhuha.nguyen@apd.edu.vn..........; nhuha.apd@gmail.com
 
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
12. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo
Nơi đào tạo
Chuyên môn
Năm tốt nghiệp
Đại học
Đại học Luật Hà Nội
Luật học
2004
Đại học
Học viện Hành chính Quốc gia
Hành chính
2007
Thạc sĩ
Viện Quản trị kinh doanh Brussels, Vương quốc Bỉ
Quản trị kinh doanh
2009
Thạc sĩ
Đại học Strasbourg,
Cộng hòa Pháp
Sở hữu trí tuệ
(Master 2 Recherche) - 2010
Tiến sĩ
Đại học Toulouse 1 Capitole, Cộng hòa Pháp
Luật Kinh doanh quốc tế
2016
TSKH
     
13. Các khoá đào tạo khác
Văn bằng
Tên khoá đào tạo
Nơi đào tạo
Thời gian đào tạo
Chứng chỉ
Pháp luật và Nghiệp vụ
Sở hữu trí tuệ
Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội và Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ
2006
Chứng chỉ
Nghiệp vụ sư phạm
Đại học Quốc gia Hà Nội
2007
Bảng điểm và Chứng nhận
Tư duy phản biện
Đại học Harvard, Hoa Kỳ
2013
Diplôme
Luật Nhân quyền
Collège Universitaire Henry Dunant, Thụy Sĩ
2014
14. Trình độ ngoại ngữ
TT
Ngoại ngữ
Trình độ A1 Trình độ B1
Trình độ C1
Chứng chỉ quốc tế
1
Tiếng Anh
 
X
   
2
Tiếng Pháp
 
 
X
 
                                                             
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN
 
15. Quá trình công tác
 
Thời gian
(Từ năm ... đến năm...)
Vị trí công tác
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Từ 11/2004
đến 5/2005
Cán bộ hợp đồng
Vụ Pháp chế,
Bộ Giáo dục & Đào tạo
35 Đại Cồ Việt,
Hai Bà Trưng, Hà Nội
Từ 6/2005
đến 02/2006
Chuyên viên
pháp chế
Ban Hỗ trợ và Phát triển, Liên minh HTX Việt Nam
77 Nguyễn Thái Học,
Ba Đình, Hà Nội
Từ 3/2006
đến 12/2016
Giảng viên,
Phó Trưởng Khoa kiêm nhiệm Phó Chủ nhiệm Bộ môn
Sở hữu trí tuệ
Khoa Khoa học Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội
 
336 Nguyễn Trãi,
Thanh Xuân, Hà Nội
Từ 01/2017
đến 3/2018
Kiểm tra viên,
Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ II,
Cơ quan UBKT Tỉnh ủy Quảng Ninh
 
Tỉnh ủy Quảng Ninh
 
73 Nguyễn Văn Cừ,
Hạ Long, Quảng Ninh
Từ 4/2018
đến 4/2019
 
 
Giảng viên
kiêm nhiệm công tác Thanh tra – Pháp chế
 
Bộ môn Luật Quốc tế, Khoa Luật – ĐHQG Hà Nội
 
144 Xuân Thủy,
Cầu Giấy, Hà Nội
Từ 5/2019
đến nay
Trưởng Bộ môn
Luật Kinh tế
Học viện Chính sách và Phát triển,
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Tòa nhà Bộ KH&ĐT - Ngõ 7 - Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội 
 
 
16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố
 
16.1 Sách giáo trình: Đang tham gia viết Giáo trình Luật thương mại quốc tế và Tư pháp quốc tế của Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội.
 
16.2 Sách chuyên khảo
TT
Tên sách
Là tác giả hoặc
là đồng tác giả
Nơi xuất bản
Năm xuất bản
 
1
 
Les enjeux juridiques du
traitement des données
 
 
 
Tác giả
Xuất bản ở nước ngoài ;
NXB :
Éditions Universitaires Européennes
ISBN-10: 3639547535
ISBN-13: 978-3639547535
 
 
2017
Language: French
 
16.3 Các bài báo khoa học
    16.3.1. Số bài đăng tạp chí có chỉ số ISSN, ISBN: 12
    16.3.5. Liệt kê ưu tiên 05 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:
 
TT
Tên bài báo
Là tác giả/là đồng tác giả công trình
Tên tạp chí
công bố
Năm công bố
1
Một hướng tiếp cận bảo hộ
phần mềm máy tính
 
 
Tác giả
Tạp chí
Nhà nước và Pháp luật
ISSN: 0866 - 7446
Số 12/2007
(trang 43 – 46)
2
Ứng dụng Big Data vào việc khảo sát, đánh giá tiềm năng phát triển khoa học và công nghệ của Nghệ An
 
Tác giả
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nghệ An
ISSN: 1859 - 1949
Số 4/2015
(trang 40 – 44)
 
2.1
 
Bảo hộ cơ sở dữ liệu lớn
 
Tác giả
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
ISSN: 1859-4794
Số 11/2016
(trang 58 – 60)
3
Bàn về hợp nhất thanh tra và ủy ban kiểm tra – Tiếp cận từ lý thuyết hệ thống và kinh nghiệm Trung Quốc
 
Tác giả
Tạp chí Pháp luật và Phát triển
ISSN: 0866 - 7500
Số 7+8/2017
(trang 56 – 63)
3.1
Vấn đề hợp nhất cơ quan ủy ban kiểm tra của Đảng và cơ quan thanh tra của Nhà nước.
 
Tác giả
Tạp chí Nhân lực Khoa học Xã hội
ISSN: 0866-756X
Số 01/2018
Tháng 3 năm 2018
3.2
Hợp nhất tổ chức kiểm tra của Đảng và cơ quan thanh tra nhà nước – Nhìn từ góc độ lí thuyết hệ thống.
 
Tác giả
Tạp chí Luật học
ISSN: 0868-3522
Số 01/2018
Tháng 4 năm 2018
 
4
 
Recensement des questions juridiques posées par l'informatique en nuage
 
Tác giả
La Francophonie en Asie-Pacifique
ISSN: 2525-2488
ISBN: 978-604-62-9252-4)
 
Số 03/2018
Tháng 9 năm 2018
4.1
Les principales questions juridiques posées par l’informatique en nuage.
 
 
Tác giả
Science & Technology Development Journal - Economics - Law and Management (STDJELM)
(ISSN 2588-1051)
Vol 2 No 3 (2018), P. 80-88
Tháng 2 năm 2019
 
17. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp
 
18. Sản phẩm KHCN:
 
 
19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia
 
19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì
19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với tư cách thành viên
Tên/ Cấp
Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
Cơ quanquản lý đề tài, thuộc Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)
Đánh giá tiềm năng tăng trưởng kinh tế tỉnh Lâm Đồng
 
2006 - 2007
 
Tổ chức DALIDA,
Đan Mạch
 
Đã nghiệm thu
Bảo hộ sáng chế dược phẩm và vấn đề giá thuốc chữa bệnh
 
 
2007 - 2008
 
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)
 
Đã nghiệm thu
Nghiên cứu, phân tích hệ thống văn bản, chính sách tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chỉ ra các bất cập trong việc xây dựng các văn bản, chính sách thực thi QĐ 79/2005/QĐ-TTg
 
 
2013 - 2015
Chương trình Khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2013 - 2018 "Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc". Đại học Quốc gia Hà Nội, Mã số: KHCN-TB/13-18
 
 
Đã nghiệm thu
Đề án Hợp nhất Cơ quan Ủy ban Kiểm tra và cơ quan Thanh tra cấp huyện.
 
2017 - 2018
Ủy ban Kiểm tra
Tỉnh ủy Quảng Ninh
 
 
Đã nghiệm thu
Tham gia viết 02 giáo trình: Tư pháp quốc tế và Luật Thương mại quốc tế
 
2019 - 2020
Khoa Luật –
Đại học Quốc gia
Hà Nội
 
Chưa nghiệm thu
 
20. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước
 
21. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học
21.1 Số lượng tiến sĩ đã đào tạo:..........................................
21.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: 01
21.3 Số lượng thạc sĩ đang đào tạo: 02
 
NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN
Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;...
+ Thư ký dịch thuật Pháp – Việt, Hội Việt kiều vùng Đông Bắc nước Pháp ;
+ Chuyên gia tư vấn, phản biện, giám định xã hội của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Quảng Ninh;
+ Hội viên Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam;
+ Hội viên Hội Sở hữu trí tuệ Thành phố Toulouse, Cộng hòa Pháp (EPITOUL);
+ Hội viên Hội Luật Quốc tế Việt Nam.