Đội ngũ giảng viên

Lý lịch khoa học PGS,TS Ngô Phúc Hạnh

Ngày 09/10/2019

LÝ LỊCH KHOA HỌC
 
I/ THÔNG TIN CHUNG                             
1.      Họ và tên: Ngô Phúc Hạnh;           Bí danh: Không         
2.      Giới tính: Nữ
3.      Sinh ngày: 03/09/1977
4.      Quốc tịch: Việt Nam
5.      Học vị: Tiến sĩ kinh tế - 2008
6.      Học hàm: Phó Giáo sư ngành Kinh tế học - 2014
7.      Chức vụ đã từng công tác: Phó Chủ nhiệm Khoa KT-QTKD– Trường ĐH Phương Đông
8.     Chức vụ hiện tại: Phó trưởng Khoa phụ trách Khoa Chính sách công – Học viện Chính sách và Phát triển – Bộ Kế hoạch và Đầu tư
9.      Điện thoại: 0912 482 399              Email: nphanh39@gmail.com
 
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO, CÔNG TÁC.
 
1.      Các văn bằng, chứng chỉ
1.1.  Văn bằng
Năm
Học hàm, học vị
Ngành nghề đào tạo
Nơi  cấp bằng/ Đào tạo
2014
Phó giáo sư
Kinh tế học
Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước
2004 - 2008
Tiến sĩ  Kinh tế
Quản lý Kinh tế
Trường ĐH Thương mại
2000 - 2003
Thạc sĩ Kinh tế
Kinh tế các ngành sản xuất và dịch vụ 
Trường ĐH Thương mại
1995 - 1999
Cử nhân
Tiếng Anh
Trường ĐH Ngoại Ngữ Hà nội
1995 -1999
Cử nhân
Quản trị Doanh nghiệp
Trường ĐHDL Phương Đông
1996 - 2000
Cử nhân
Kế toán- Kiểm toán
Trường ĐHDL Phương Đông
 
1.2. Các khóa đào tạo ngắn hạn
Thời gian
Nội dung đào tạo
Đơn vị đào tạo
2018
- Chính sách công
-  Đại học Harvard – Mỹ
-  Đại học Indiana - (Trường SPEA) – Mỹ
2017
Lãnh đạo để địa phương cất cánh
USAID – Việt Nam
2017
Quản trị để địa phương cất cánh
USAID – Việt Nam
2016
Phân tích chính sách và kỹ năng lãnh đạo
USAID- Việt Nam
2011; 2012
Đào tạo Giáo dục Doanh nhân cho Việt Nam
Hiệp hội Tu nghiệp kỹ thuật hải ngoại Nhật Bản AOTS
2009
Business
TAFE Queensland (Queensland Government); Australia
2010
Diploma of Business Studies
TAFE Queensland (Queensland Government); Australia
2010
Tranning and Assessment
Humanagers; Australia
 
  1. Trình độ ngoại ngữ: Cử nhân Anh văn
  1.  Quá trình công tác:
 
Thời gian
Chức vụ công tác
Lĩnh vực chuyên môn
Nơi công tác
- 01/2000 – 2011
 
- Giảng viên
- Trưởng ngành QTDN
 
- Ngành Quản trị doanh nghiệp; Phụ trách NCKH của Khoa
Khoa KT - QTKD - Trường ĐHDL Phương Đông
2012 – 2016
 
 
- Phó Chủ Nhiệm Khoa
 - Đảng uỷ viên
 
- Quản lý đào tạo, Cao học và NCKH của Khoa
Khoa KT - QTKD - Trường ĐHDL Phương Đông
2016 – nay
- Phó trưởng Khoa phụ trách
- Khoa Chính sách công
Học viện Chính sách và Phát triển – Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Các khóa học ngắn hạn:
 
III. CÔNG TÁC GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1.      Các môn học đã, đang giảng
-          Quản lý đấu thầu; - Quản trị doanh nghiệp ; - Quản trị chất lượng; - Quản trị sản xuất - Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp; - Marketing Principle; - Marketing Management; - International Marketing; - Analyse Consumer behaviour; - Introduction to Management; - Management Principle
  1. Quá trình hoạt động khoa học.
·         Các sách, giáo trình đã xuất bản:
-          Nghiệp vụ đấu thầu (2014); NXB Đại học quốc gia
-          Quản trị Doanh nghiệp (2010), NXB Khoa học kỹ thuật
-          Quản trị chất lượng (2011); NXB Khoa học kỹ thuật
-          Quản trị thương hiệu (2014); NXB Đại học quốc gia
·         Các công trình đã nghiên cứu và hướng dẫn.
- Chủ nhiệm Đề án: “Nghiên cứu các giải pháp đột phá nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài từ các đối tác chiến lược thuộc khu vực Châu Âu và Hoa Kỳ trong bối cảnh nền kinh tế số hóa và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2018.
- Thành viên Đề tài: “Đánh giá và đề xuất các chính sách thu hút vốn FDI trong bối cảnh chuyển đổi nền kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh”, Bộ Tài nguyên môi trường, 2018.
- Thành viên đề tài: Giải pháp chủ yếu thu hút và nâng cao hiệu quả Quản lý Nhà nước các dự án đầu tư nước ngoài trên địa bàn Hà Nội đến năm 2025. Đề tài cấp Thành phố. 2018
- Thành viên đề tài: “Xây dựng tạp chí Chính sách và Phát triển thuộc Học viện Chính sách và Phát triển”. Đề tài cấp cơ sở. Học viện Chính sách và phát triển, 2017
- Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu cấp cơ sở: “Quản lý giảng viên tại Trường Đại học Phương Đông” Trường ĐH Phương Đông (2014)
- Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu cấp cơ sở: “Xây dựng và triển khai phương pháp 5S tại Trường Đại học Phương Đông” Trường ĐH Phương Đông (2013)
- Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu cấp cơ sở: “Xây dựng và triển khai đào tạo sau đại học tại Khoa KT-QTKD” Trường ĐH Phương Đông (2012).
- Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học đề tài: "Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng tại công ty cổ phần Mai Linh” đạt giải khuyến khích cấp Bộ (2010)
- Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học đề tài: "Nâng cao chất lượng dịch vụ quảng cáo truyền hình tại Trung Tâm Dịch vụ và Quảng cáo truyền hình - Đài truyền hình Việt Nam" đạt giải Khuyến khích Cấp Bộ. (2008)
- Hướng dẫn học viên cao học: Đã bảo vệ thành công: 38 học viên
- Luận án Tiến sĩ kinh tế: “Hoàn thiện quản lý chất lượng dịch vụ tại các doanh nghiệp Bưu chính ở nước ta hiện nay” (2008)
- Luận văn thạc sĩ kinh tế: “Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch tại công ty Bưu chính liên tỉnh và quốc tế” (2003)
- Luận văn cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán Kiểm toán: “Giải pháp hoàn thiện kế toán khấu hao tài sản cố định tại Công ty nguyên liệu Giấy Bãi Bằng”. (2000)
- Luận văn cử nhân kinh tế chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp: “How to improve services quality in the Hanoi Postal”. (1999)
3.      Các công trình nghiên cứu đã công bố trên các tạp chí, hội thảo khoa học trong và ngoài nước.
-          Impact of Fiscal and monetary policy on economic growth in Vietnam, International Journal of Applied Mathematics & Statistics,  Vol. 58; Issue #1,  2019. ISSN 0973-1377; 0973-7545], Tạp chí thuộc danh mục ISI.
-          Climate services for a resilient infrastructure: planning perspectives for sustainable future of Vietnam. Oceans and Coasts Newsletter, 2019.
-          Improving quality of foreign direct investment attraction in Vietnam, International Journal of Quality Innovation; Springer Open, 2017
-          Influencing factors to efective application of Lean management in Vietnam, International Journal of Research in Finance and Marketing (Impact Factor: 6.397, Scopus ID: 66CAE1D4520ADF6B), 2017
-          Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong ngành logistics tại Việt Nam. Hội thảo Quốc gia: Phát triển thương mại trong bối cảnh công nghiệp năng suất và bền vững, 2019
-          Xây dựng thương hiệu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp phát triển. Hội Thảo Quốc gia: Quản trị thương hiệu hướng tới tương lai. Hà Nội, 2018..
-          Improving quality of foreign direct investment attraction in Vietnam; 14th ANQ Congress: Quality is the meaning of life - not a single day without quality Vladivostok, Russia, 2016
-          The relationship between organization commitment and government performance of office staff in Hanoi; Kỷ yếu khoa học tại Hội thảo Quốc tế ICECH2015 – International Conference on Emerging Challenges: Managing to Success; 2015
-          The relationships between Job satisfaction, Organizational commitment and Turnover intention: The case of People's Committee of Hanoi City, Vietnam; Kỷ yếu khoa học tại Hội thảo quốc tế "Cùng Doanh nghiệp vượt qua thử thách – Quản lý đổi mới và sáng tạo trong doanh nghiệp vừa và nhỏ (ICECH2014), 2014
-          Hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) công ty tại Việt Nam: thực trạng và giải pháp hoàn thiện. Tạp chí Khoa học Thương mại, 2014
-          Đánh giá 10 năm hạt động thu hút vốn đầu tư tại Khu Kinh tế mở Chu Lai- Tạp chí kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, 12/ 2013
-          Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ của Chính phủ - Tạp chí Kinh tế và dự báo 4/2014
-          Viện trợ phát triển chính thức tại Việt Nam: thực trạng và giải pháp – Tạp chí Cộng sản 3/2014
-          Tác động của chính sách tiền tệ hiện nay tới các doanh nghiệp của Việt Nam. Tạp chí kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, 6/ 2013.
-          Báo cáo toàn văn tại hội thảo khoa học: “Nghiên cứu về lạm phát và tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1986 – 2012”. Tại hội thảo Khoa học: “Lạm phát và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam” Do Bộ Kế hoạch và đầu tư kết hợp với Học Viện chính sách và phát triển tổ chức 21/5/ 2013.
-          Xây dựng thương hiệu cho các doanh nghiệp mới thành lập. Tạp chí Khoa học công nghệ Việt Nam, 2014
-          Phân tích mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ ghi nợ tại Vietcombank; Tạp chí Kinh tế - Châu á Thái Bình Dương, 2014
-          Quan hệ giữa độc lập tự chủ và hội nhập quốc tế ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, Khoa học xã hội Việt Nam, 2014
-          Thực trạng áp dụng Lean Manufacturing tại các doanh nghiệp của Việt Nam hiện nay – Tạp chí Quản lý kinh tế, 7/2014
-          Xây dựng quy trình đánh giá tác động xã hội của các dự án ODA tại Việt Nam - Tạp chí Kinh tế và Dự báo, 06/2014
-          Thấy gì qua hoạt động bán hàng của 3 “ông lớn” phân phối, bán lẻ - Tạp chí Kinh tế và dự báo 6/2014
-          Quản trị nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam hiện nay: Thực trạng và giải pháp. Tạp chí kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, 3/ 2014
-          Để chính sách hỗ trợ nhiều hơn cho doanh nghiệp - Tạp chí Kinh tế và Dự báo, 02/2014
-          Service quality, customer satisfaction and customer loyalty- case of financial card service in Vietnam,  Tạp chí Khoa học Thương Mại, 12/2013
-          Thực trạng áp dụng hệ thống quản lý SA 8000 tại các doanh nghiệp của Việt Nam hiện nay. Tạp chí kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, 10/ 2013
-          Xây dựng quy trình đánh giá tác động xã hội của các dự án ODA tại Việt Nam - Tạp chí kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, 9/2013
-           Nghiên cứu mối quan hệ giữa ERP, CRM, ISO 9000 và tình hình áp dụng tại các doanh nghiệp của Việt Nam hiện nay. Tạp chí kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, 7/2013
-          Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp tại các doanh nghiệp Việt Nam. Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, 6/2013.
-          Áp dụng ISO 22000:2005 tại các doanh nghiệp của Việt Nam hiện nay. Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, 2/2013.
-          Báo cáo toàn văn: Tác động của chính sách tiền tệ tới các doanh nghiệp của Việt Nam hiện nay, Tại Hội thảo khoa học: “Nhìn lại chính sách tài chính, tiền tệ với mục tiêu kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo an toàn hệ thống tài chính” Do Học Viện chính sách và phát triển kết hợp với Bộ Kế hoạch và đầu tư tổ chức 12/ 2012.
-          Báo cáo Khoa học “Báo cáo đánh giá tác động quỹ cho vay cải tạo nhà ở và cải thiện thu nhập cho người dân có thu nhập thấp tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Nam Định, Hải Phòng” , Hội thảo doWorld Bank và Viện tài chính vi mô tổ chức, Vũng Tàu, 2012.
-          Báo cáo khoa học “The application of ISO 9001:2008 in civil services in Vietnam”. Asian Network for Quality  - ANQ 2011. (Hội thảo quốc tế - Chất lượng Châu Á, Th.p Hồ Chí Minh, 2011)
-          Cơ hội và thách thức của ngành bưu chính sau khi tách ra khỏi viễn thông. Tạp chí “ Kinh tế và Dự báo” số 371, tr 33-34,Tháng 3 năm 2004.
-          Nâng cao quản lý chất lượng dịch vụ trong doanh nghiệp bưu chính. Tạp chí “Kinh tế Châu á - Thái Bình Dương” số 19 (63), tr 20-25, tháng 5/ 2005,
-          Phát triển công nghệ mới nhằm nâng cao quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính. Tạp chí “Kinh tế Châu á - Thái Bình Dương” số 43 (168), tr 36-39, tháng 10/2007
 
IV. CÁC LĨNH VỰC ĐÃ VÀ ĐANG CỘNG TÁC THAM GIA
1.      Các dự án
-            Dự án: “Số hóa Di sản văn hóa tỉnh Quảng Ninh”. Công việc đảm nhận: Quản lý dự án, 2018
-            Dự án: “Quy hoạch tượng đài Quốc tổ Hùng Vương”. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, công việc đảm nhận: Chuyên gia quy hoạch, 2019.
-            Dự án: “Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch Karaoke và vũ trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. Chủ Đầu tư: UBND Tỉnh Quảng Ninh; Công việc đảm nhận: Quản lý dự án, 2017
-            Dự án: “Đề án Phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em, học sinh, sinh viên trên địa bàn Tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 – 2020”, Chủ đầu tư: UBND Tỉnh Quảng Ninh, Công việc đảm nhận: Lập Đề án; Quản lý dự án, 2016.
-            Dự án: Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch Phát triển kinh tế xã hội có lồng ghép Quyền trẻ em do Bộ Kế hoạch và đầu tư kết hợp với Quỹ UNICEF chủ trì. Công việc đảm nhận: Chuyên gia dự án, 2016.
-            Dự án: Triển khai xây dựng hệ thống Quản lý chiến lược (BSC) và Hệ thống các chỉ số đo lường, đánh giá hiệu suất công việc (KPIs) tại Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc; Công ty Điện lực Thái Bình; Hà Giang; Tuyên Quang; Điện Biên; Phú Thọ; Lai Châu, Yên Bái…. Công việc đảm nhận: Lập dự án; Quản lý, triển khai dự án, 2016.
-             Dự án: “Lập Quy hoạch Tượng đài và Tranh hoành tráng Tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 – 2020 và đính hướng đến năm 2030”. Chủ đầu tư: UBND Tỉnh Quảng Ninh, Công việc đảm nhận: Lập Quy hoạch; Quản lý dự án, 2016.
-            Dự án: “Lập Quy hoạch Thiết chế Văn hoá thể thao cơ sở Tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng đến năm 2030”. Chủ đầu tư: UBND Tỉnh Quảng Ninh, Công việc đảm nhận: Lập Quy hoạch; Quản lý dự án, 2016.
-            Dự án: “Cung cấp, lắp đặt bốt chỉ huy giao thông của phòng PC67 và bốt gác bảo vệ mục tiêu của phòng PC65 thuộc CATP Hải Phòng” Chủ đầu tư: Công an thành phố Hải Phòng. Công việc đảm nhận: Lập đề án; Quản lý dự án, 2015.
-            Dự án “Quan hệ đối tác vì người nghèo trong phát triển nông lâm nghiệp tại tỉnh Bắc Kạn (3PAD)”; Vị trí: Chuyên gia đánh giá tác động kinh tế, xã hội; Thuộc IFAD và Chính phủ Việt Nam và Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF), 2015.
-            Dự án "Điều tra, đánh giá tác động chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn vùng miền núi phía Bắc" Vị trí: Chuyên gia kinh tế và phát triển cộng đồng; Thuộc Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển Cộng đồng, 2015.
-            Dự án “Đánh giá tác động quỹ cho vay cải tạo nhà ở và cải thiện thu nhập cho người dân có thu nhập thấp tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Nam Định, Hải Phòng”- Vị trí: Chuyên gia đánh giá tác động kinh tế, xã hội. Dự án của World Bank , 2012-2014.
-            Tư vấn trưởng dự án “Quy hoạch Quảng cáo ngoài trời tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015- 2020, tầm nhìn 2030” (Năm 2015)
-            Dự án: “Thẩm định, đánh giá lại giá trị tài sản Đài Truyền hình Việt Nam”, Công việc đảm nhận: Lập dự toán; Tư vấn đầu thầu. 2013
-            Dự án: "San ủi, đào đất, vận chuyển, cấp nước và thuê thi công lắp đặt hệ thống giáo, sản xuất khung giàn, đạo cụ, sân khấu phục vụ sản xuất chương trình: Sasuke - Không giới hạn 2015" - Chủ đầu tư: Trung Tâm Mỹ thuật- Đài truyền Hình Việt Nam; Công việc đảm nhận: Thẩm định dự án; Tư vấn đầu thầu, 2014.
-            Dự án: “Thi công lắp đặt các Pa-nô tuyên truyền trật tự an toàn giao thông tại 4 tỉnh miền núi phía Bắc: Bắc Kạn, Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang” Thuộc Ủy Ban An toàn giao thông quốc gia, Vị trí: Thẩm định dự toán, Tư vấn đầu thầu, 2013
-            Tư vấn trưởng dự án “Quy hoạch Quảng cáo ngoài trời tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2014- 2020, tầm nhìn 2030” (Năm 2014)
-            Tư vấn trưởng dự án “Quy hoạch Quảng cáo ngoài trời tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013- 2020, tầm nhìn 2030” (Năm 2013)
-            Tư vấn trưởng dự án “Quy hoạch Quảng cáo ngoài trời tỉnh Sơn La giai đoạn 2012-2020” (Năm 2012)
-            Tư vấn trưởng dự án “Quy hoạch Quảng cáo ngoài trời tỉnh Điện Biên giai đoạn 2010-2020” (Năm 2011)
-            Chuyên gia Tư vấn về quản lý kinh tế dự án “Quy hoạch Quảng cáo ngoài trời Tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010 - 2015, tầm nhìn tới năm 2020” (Năm 2010)
-            Chuyên gia phân tích dữ liệu dự án nghiên cứu và phát triển kinh tế Việt nam (Viện Khoa học xã hội) (2008);
-            Đề án “Mở ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh” – Trường ĐH Phương Đông – 2012. Vị trí: Trưởng nhóm đề án, chịu trách nhiệm triển khai và thực hiện đề án.
 
  1. Cộng tác viên
-            Thành viên Hội chất lượng thành phố Hồ Chí Minh (Hội Chất lượng Châu Á); Viện Kiểm định chất lượng Tp HCM;
-            Cộng tác viên với Khoa Sau đại học các trường: Trường ĐH Bách Khoa; Trường ĐH Thương mại; Trường đại học Điện lực; Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Trường Đại học kinh tế - Đại học Quốc gia; Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Học viện Hành chính Quốc gia; Viện Khoa học xã hội, Đại học Nội vụ; Học viện Báo chí và tuyên truyền, Đại học lao động xã hội; … (Công việc đảm nhận: Giáo viên hướng dẫn cao học, NCS, thành viên các hội đồng)
-            Thành viên hội đồng đánh giá trao giải nhất, nhì giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” thuộc Bộ GD & ĐT các năm;
-            Tư vấn Trưởng Đội Tuyển SIFE Phương Đông (Thành viên đội SIFE Quốc tế) – 11/2009 đến 2012. (SIFE – Student in Free Enterprise) – Đã triển khai thành công các dự án “Hoa Giấy Trẻ thơ” tại các Trung tâm bảo trợ xã hội Chúc Sơn, Hà Tây, Hà nội và Trung tâm bảo trợ xã hội tại Lập Thạch, Vĩnh Phúc; Dự án “Thùng sứa xuất khẩu” cho nông dân tại Giao Thủy, Nam Định, đã tham dự các kỳ thi quốc gia.
-            Xây dựng kế hoạch triển khai áp dụng ISO 9001:2008 cho Sở NN và PTNN Tỉnh Cao Bằng (2009)
-            Cộng tác viên của Trung tâm năng suất Việt nam – Tổng Cục tiêu chuẩn đo lượng chất lượng, Công ty Vintecom
-            Chuyên gia tư vấn và đánh giá về Quản lý chất lượng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (Công ty cổ phần Minh Phúc, Vitexco, Trung tâm chất lượng quốc tế….)
-            Giảng viên cao cấp chương trình liên kết đào tạo với Australia (Từ 2007 đến nay), chương trình cao học Đài Loan (Trường ĐH Điện Lực), chương trình Cao học Đức (Trường ĐH Bách Khoa Hà nội), chương trình đào tạo chuyên viên cao cấp của Viện đào tạo cán bộ xây dựng (Bộ xây dựng) (Từ 2008 – nay)
-            Giảng viên chương trình đào tạo doanh nhân AOTS -Nhật Bản – 2009
-            Giảng viên chuyên về các kỹ năng:  (Quản trị tài chính, Kỹ năng bán hàng, Kỹ năng quản lý thời gian, Kỹ năng lập kế hoạch, Kỹ năng thuyết trình và đàm phán, Kỹ năng quản lý, Kỹ năng tạo động lực, Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng quản lý và điều hành cuộc họp, Xây dựng tinh thần đồng đội, Huấn luyện đội ngũ nhân viên, Kinh tế quốc tế trong thời kỳ hội nhập) trong đó chịu trách nhiệm xây dựng và đào tạo các kỹ năng mềm cho công ty Diana. Tập đoàn điện lực Việt Nam, Tập đoàn dệt may Việt Nam, Tổng công ty gốm sứ xây dựng -Vigracera, Công ty Sim- co Sông Đà, Đài truyền hình Việt Nam (Trung tâm truyền hình cáp Việt Nam),  Công ty cổ phần máy tính Anh Ngọc, Công ty cổ phần Ngày và Đêm, Hiệp hội quảng cáo Hà Nội, Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Hải Phòng và các Viện nghiên cứu, các doanh nghiệp, tổ chức khác….
3.      Khen thưởng: Gương mặt Đảng viên trẻ xuất sắc tiêu biểu toàn thành phố năm 2011, 2012, Giảng viên có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp 20 năm phát triển của Trường Đại học Phương Đông.
4.      Các nước đã đến làm việc và học tập: Mỹ, Đức, Nga, Italia, Tây Ban Nha, Singapore, Malaysia, Thailand, Trung Quốc, Hàn Quốc, Cambodia,
5.      Phần cam đoan
Tôi xin cam đoan lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

Các bài khác