Đội ngũ giảng viên

Lý lịch khoa học PGS,TS Đào Văn Hùng

Ngày 04/10/2019

Xem tại đây

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
LÝ LỊCH KHOA HỌC
 
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Họ và tên: Đào Văn Hùng
2. Ngày sinh: 12 tháng 6 năm 1960
 
Nam/Nữ: Nam
3. Nơi đang công tác hiện nay: Học viện Chính sách và Phát triển
4. Học vị: Tiến sỹ Kinh tế 
Nước:
Việt Nam
Năm TN: 2001
5. Học hàm: PGS
Năm phong:
2005
6. Địa chỉ liên lạc: 65 Văn miếu – Đống Đa – Hà Nội
7. Điện thoại: 0903.418.235                       
Email:
daohung@apd.edu.vn
 
8. Trình độ ngoại ngữ        
TT
Tên NN
Nghe
Nói
Viết
Đọc hiểu tài liệu
Tốt
khá
TB
Tốt
khá
TB
Tốt
khá
TB
Tốt
khá
TB
1
Anh
x
 
 
x
 
 
x
 
 
x
 
 
 
9. Thời gian công tác
Thời gian
Nơi công tác
Chức vụ
03/2011 - 01/07/2020
Học viện Chính sách và Phát triển
Giám đốc
01/2009 – 02/2011
Học viện Chính sách và Phát triển
Phó Giám đốc
1981- 01/2009
ĐH Kinh tế quốc dân
P.Chủ nhiệm Khoa Tài Chính Ngân Hàng
 
10. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo
Thời gian tốt nghiệp
Nơi đào tạo
Chuyên ngành
Tiến sỹ
2001
Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội
Kinh tế
Thạc sỹ
1995
Học viện Quản lý Châu á, Philippines
Quản lý phát triển
Cử nhân
1981
Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội
Kinh tế
Chứng chỉ
1998
CGAP
Xác định Lãi suất và Quản lý Nợ khó đòi
1993
Đại học Phillippines
Tài trợ Doanh nghiệp nhỏ
1991
Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội
Quản lý Tài chính Ngân hàng
 
II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học
 
STT
Tên đề tài/Đề án
Cấp QĐ, Mã số
Số QĐ, Ngày tháng năm/ngày nghiệm thu
Kết quả nghiệm thu
1
Đánh giá và kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả đối với một số chính sách phát triển do Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất đã được cấp có thẩm quyền ban hành"
Cấp Bộ
2012
Tốt
2
Xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam
Cấp Bộ
2012
Tốt
3
Giải pháp hạn chế tác động tiêu cực của hiệp định thương mại Việt – Mỹ tới hệ thống ngân hàng ở Việt Nam
Cấp Bộ B2004.38.88
2005
Xuất sắc
4
Mô hình ngân hàng chính sách và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng chính sách
Cấp Bộ KNH2001.02
2002
Tốt
5
Giải pháp phát triển đồng bộ thị trường tài chính ở Việt Nam
Cấp Bộ B2001.38.11
2002
Tốt
6
Các giải pháp tăng cường cung cấp tín dụng phục vụ chiến lược xóa đói giảm nghèo tại các tỉnh miền núi phía Bắc
Cấp Bộ B2000.38.60
2001
Tốt
7
Luận cứ khoa học của việc đổi mới chính sách và cơ chế quản lý tiền tệ trong nền kinh tế thị trường ở nước ta
KX 03-08
Nhà nước quản lý
1994
Xuất sắc
 
2. Các hướng nghiên cứu đề tài, luận văn, số lượng học viên có thể tiếp nhận
 
STT
Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu có thể nhận hướng dẫn học viên cao học
Số lượng học viên cao học
1
Tài chính ngân hàng
3
2
Phân tích và đánh giá chính sách vĩ mô
3
 
3. Các công trình đã công bố trong 5 năm gần đây
(Kèm theo bản liệt kê có bản sao trang bìa tạp chí, trang phụ lục, trang đầu và trang cuối của công trình công bố).
 
STT
Tên công trình
Tên tác giả
Nguồn công bố
1
Phối hợp chính sách tài khóa và Chính sách tiền tệ trong điều hành kinh tế vĩ mô 2014 - 2015
Đào Văn Hùng
(chủ biên)
 
 
Lập trình Tài chính quốc gia: Thí dụ áp dụng cho Việt Nam
Đào Văn Hùng
(Đồng tác giả)
Kỷ yếu:
Ổn định và phát triển kinh tế: Phân tích chính sách Vĩ mô
2
Hệ thống cảnh báo vĩ mô sớm cho Việt Nam: Tổng quan và một số vấn đề thực tiễn
Đào Văn Hùng
(Đồng tác giả)
Kỷ yếu:
Ổn định và phát triển kinh tế: Phân tích chính sách Vĩ mô
3
Nhìn lại chính sách tiền tệ (2011 - 2012). Gợi ý chính sách tiền tệ những năm tiếp theo
Đào Văn Hùng
(Đồng tác giả)
Hội thảo:
Nhìn lại chính sách tài chính, tiền tệ với mục tiêu kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo an toàn hệ thống tài chính
4
 
“A Sustainable Development Model for Organizations in the Microfinance Sector: The case of Vietnam”
Đào Văn Hùng
(Đồng tác giả)
Seminar “Selected Research Papers under Higher Education Project”, 28-29, July, 2011, Hanoi
5
“Mô hình phân tích quan hệ giữa độ tiếp cận và tính bền vững tài chính của tổ chức tài chính vi mô ở Việt Nam: Trường hợp Quỹ tín dụng nhân dân”
Đào Văn Hùng
(Đồng tác giả)
Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 159 (III), 9/2010
6
Phát triển bảo hiểm Nông nghiệp dựa trên phương pháp chỉ số ở Việt Nam thông qua kết nối với các tổ chức tài chính
Đào Văn Hùng
Tạp chí kinh tế & Phát triển
7
Hạn chế tác động tiêu cực của hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ tới hệ thống NHTM Việt Nam
Đào Văn Hùng
Tạp chí tài chính
8
Tạo lập khuôn khổ pháp lý cho hoạt động tài chính vi mô bán chính thức ở Việt Nam
Đào Văn Hùng
Tạp chí Ngân hàng
9
Mở rộng cung cấp tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam
 
Đào Văn Hùng
Tạp chí Kinh tế và Phát triển
10
Hoạt động tài chính vi mô ở Việt Nam: Thành công và những vấn đề cần hoàn thiện
Đào Văn Hùng
Tạp chí Kinh tế và Phát triển
11
Hướng tới phát triển hoạt động tài chính vi mô ở Việt Nam thông qua việc xóa bỏ trợ cấp qua lãi xuất
Đào Văn Hùng
Tạp chí Kinh tế và Phát triển
12
Cải cách hệ thống tài chính – yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển thị trường tài chính nông thôn Việt Nam
Đào Văn Hùng
Tạp chí Kinh tế và Phát triển
13
Các trường phái lý thuyết về cung cấp tín dụng cho người nghèo trên thế giới và lựa chọn cách tiếp cận cho Việt Nam
Đào Văn Hùng
Tạp chí Kinh tế và Phát triển
14
Microfinancial systems development in Asian transitional economies
Đào Văn Hùng
Asia Pacific Rural Finance
15
Phát triển hoạt động tài chính vi mô ở Việt Nam
Đào Văn Hùng
Lao động và Xã hội
16
Lý thuyết Tài chính – Tệ
Đào Văn Hùng
Thống kê
17
Mercado de credit informaly microfinanzas en Vietnam
Đào Văn Hùng
Banco Interamericano de Desarrollo
18
Micro finance systems development in Asian transitional economies
Đào Văn Hùng
Asia Pacific Rural and agricultural credit & International fund for agricultural development
19
Study case: People Credit Founds in Vietnam
Đào Văn Hùng
Development international Desjardns, Canada
20
 
“A Sustainable Development Model for Organizations in the Microfinance Sector: The case of Vietnam”
Đào Văn Hùng
(Đồng tác giả)
Seminar “Selected Research Papers under Higher Education Project”, 28-29, July, 2011, Hanoi
 

Các bài khác