Thông báo

Thông báo: V/v lịch học các lớp thạc sĩ áp dụng từ ngày 27/01/2018

Ngày 25/01/2018

 Ban Quản lý chương trình đào tạo sau đại học thông báo lịch học các lớp thạc sĩ áp dụng từ ngày 27/01/2018

Xem lịch học tại đây