Lịch thi thạc sĩ

Thông báo: V/v Sơ đồ phòng thi và danh sách phòng thi - kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019

Ngày 18/12/2019

Học viện Chính sách và Phát triển thông báo Sơ đồ phòng thi và danh sách phòng thi - kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019:

1. Sơ đồ phòng thi

Xem tại đây

2. Danh sách phòng thi

Môn Tiếng Anh: xem tại đây

Môn Kinh Tế học: xem tại đây

Môn Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ: xem tại đây

Môn Những vấn đề cơ bản về chính sách công: xem tại đây