Lịch học thạc sĩ

Thông báo: V/v Lịch học các lớp thạc sĩ (áp dụng từ ngày 02/12/2020)

Ngày 01/12/2020

BQLCT Đào tạo sau đại học thông báo lịch học các lớp thạc sĩ (áp dụng từ ngày 02/12/2020):

Xem lịch học tại đây