Lịch học thạc sĩ

Thông báo: V/v Lịch học các lớp thạc sĩ (áp dụng từ ngày 10/11/2020)

Ngày 09/11/2020

 BQLCT Đào tạo sau đại học thông báo lịch học các lớp thạc sĩ (áp dụng từ ngày 10/11/2020):

Xem lịch học tại đây