Lịch học thạc sĩ

Thông báo: V/v Lịch học các lớp thạc sĩ (áp dụng từ ngày 16/07/2020)

Ngày 15/07/2020

 BQLCT Đào tạo sau đại học thông báo lịch học các lớp thạc sĩ (áp dụng từ ngày 16/07/2020):

Xem lịch học tại đây