Lịch học thạc sĩ

Thông báo: V/v Lịch học các lớp thạc sĩ (áp dụng từ ngày 23/05/2020)

Ngày 22/05/2020

 BQLCT Đào tạo sau đại học thông báo lịch học các lớp thạc sĩ (áp dụng từ ngày 23/05/2020):

Xem lịch học tại đây