Lịch học thạc sĩ

Thông báo: V/v Lịch học các lớp thạc sĩ (áp dụng từ ngày 09/05/2020)

Ngày 08/05/2020

BQLCT Đào tạo sau đại học thông báo lịch học các lớp thạc sĩ:
 
1. Lịch học (lớp CHCS07.1-HN và CHTC06-HN):   Xem tại đây
 
2. Lịch học các lớp: CHCS06.1-HN và CHTC05-HN bắt đầu từ ngày 16/05/2020 (lịch cụ thể sẽ được thông báo sau)