Lịch học thạc sĩ

Thông báo: V/v Lịch học các lớp thạc sĩ: CHCS07.1-HN và CHTC06-HN (áp dụng từ ngày 07/03/2020)

Ngày 04/03/2020

BQLCT Đào tạo sau đại học thông báo lịch học các lớp thạc sĩ:

1. Lịch học (lớp CHCS07.1-HN và CHTC06-HN):   Xem tại đây

2. Lịch học các lớp: CHCS06.1-HN và CHTC05-HN sẽ được thông báo sau.