Tin tức - Sự kiện

Hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu khoa học năm học 2018 - 2019

Ngày 30/10/2019

Trong năm học 2018-2019 hoạt động nghiên cứu khoa học của Học viện Chính sách và Phát triển được tập trung chủ yếu trong các lĩnh vực: Kinh tế số, Chính sách phát triển, Kinh tế vĩ mô, Tài chính - Ngân hàng, Cách mạng công nghệ 4.0, FDI, Tăng trưởng xanh, Nợ công, Dữ liệu lớn, Kinh tế biển ….
Nhìn lại sau một năm hoạt động nghiên cứu khoa học đã thực hiện được những  gì, ngày 28/10/2019 Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức hội nghị tổng kết công tác nghiện cứu khoa học trong năm học 2018 – 2019.
 Về dự Hội nghị có sự hiện diện của PGS,TS. Đào Văn Hùng – Giám đốc Học viện, PGS,TS. Trần Trọng Nguyên – Phó Giám đốc Học viện, TS. Giang Thanh Tùng – Phó Giám đốc Học viện, cùng đông đảo cán bộ, giảng viên toàn Học viện tham dự.
 
PGS,TS. Trần Trọng Nguyên – Phó Giám đốc Học viện khai mạc Hội nghị
 
Sau lời khai mạc của PGS,TS. Trần Trọng Nguyên – Phó Giám đốc Học viện, ThS. Võ Xuân Hoài – Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học và Hợp tác công bố cụ thể kết quả thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của Học viện trong năm học vừa qua như sau:
- Đề tài, đề án cấp nhà nước: Học viện đã tham gia 3 Đề tài cấp nhà nước; 01 đề tài thuộc Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia -Nafosted về “Nợ công Việt Nam ”.
- Đề tài,đề án cấp Bộ và tương đương: Học viện nghiệm thu 01 nhiệm vụ NCKH; 02 đề tài/đề án khoa học. Hiện đang thực hiện 08 đề tài/ đề án khoa học khác.
- Công bố quốc tế và trong nước: Học viện có 16 công trình khoa học được công bố trên các hội thảo quốc tế và tạp chí quốc tế có uy tín trong đó có 10 bài viết được đăng trên các tạp chí  khoa học quốc tế (5 bài thuộc danh mục ISI/Scopus) và 06 bài tham luận được đăng trong kỷ yếu Hội thảo quốc tế.
- Đối với các tạp chí khoa học trong nước: Học viện đóng góp 42 bài báo và 22 bài tham luận được đăng trên kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước.
- Đề tài, đề án khoa học cấp Học viện: Có 25 đề tài đã và đang thực hiện cùng 12 đề án giao nhiệm vụ đã hoàn thành và được nghiệm thu.
- Hợp tác quốc tế và trong nước để thực hiện các nhiệm vụ khoa học, Học viện triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, phối hợp rất, chuyên gia uy tín trong và ngoài nước, nhiều tổ chức đến từ các quốc gia có nền khoa học phát triển như: Hoa Kỳ, Pháp, Anh, Hàn Quốc và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam như UNDP, WB, USAID, …..
Trong nhưng thành tựu trên, không thể không nhắc tới những cá nhân đã đóng góp rất nhiều cho hoạt động nghiên cứu khoa học của Học viện trong thời gian qua: PGS,TS. Trần Trọng Nguyên - Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS. Ngô Phúc Hạnh – Phó Trưởng khoa Chính sách công; TS. Lê Huy Đoàn – Phó trưởng khoa Kinh tế phát triển; TS. Phùng Thế Đông - khoa Chính sách công; TS. Phạm Mỹ Hằng Phương – Phó trưởng khoa khoa Tài Chính Đầu tư; TS. Vũ Đình Hòa – Trưởng phó khoa Quản trị kinh doanh,…
 
PGS,TS. Đào Văn Hùng – Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị
 
Mặc dù trong năm qua công tác NCKH của Học viện đã đạt được những kết quả tích cực song NCKH hiện tại vẫn còn gặp khá nhiều khó khăn và tồn tại cần được khắc phục trong thời gian tới:
Học viện chưa có được Tạp chí khoa học của riêng mình để phục vụ NCKH của Học viện.
  • Kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động NCKH còn khiêm tốn đặc biệt là lượng kinh phí dành cho việc triển khai các đề tài/đề án khoa học còn ít. Môi trường và cơ sở vật chất phục vụ NCKH còn yếu và thiếu.
  • Các kênh thông tin cũng như các diễn đàn về NCKH tại Học viện chưa được phát triển, cập nhật và chuyền tải kịp thời tới các đơn vị và đội ngũ giảng viên trong Học viện.
  • Chưa có hệ thống dữ liệu, tài liệu mở phong phú để hỗ trợ nghiên cứu.
Hội nghị còn đón nhận sự đóng góp qua các bản thàm luận của các vị đại biểu và những đề xuất của cán bộ giảng viên
 
TS. Phạm Ngọc Trụ - Viện Đào tạo quốc tế tham luận nội dung “Một số giải pháp tạo động lực và đề xuất một số giải pháp tạo động lực cho giảng viên trẻ nghiên cứu khoa học tại Học viện Chính sách và Phát triển”
 
TS. Phạm Mỹ Hằng Phương - Khoa Tài Chính Đầu tư tham luận nội dung “Kinh nghiệm trong việc phối hợp hợp tác nghiên cứu khoa học với các địa phương”
 
TS. Nguyễn Như Hà - Khoa Luật Kinh tế tham luận nội dung “Chia sẻ kinh nghiệm khi đăng bài trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín”
 
Sau khi nghe các bản tham luận và đóng góp ý kiến của các đại biểu, phòng Quản lý khoa học và Hợp tác đề xuất phương hướng nhiệm vụ nghiên cứu khoa học 2019 - 2020
- Tổ chức thực hiện tốt, đảm bảo chất lượng và tiến độ của các đề tài đang được triển khai ở Học viện, trong đó đặc biệt chú trọng tới các đề tài cấp Nhà nước và một số đề tài cấp Bộ.
- Tập trung nguồn lực để tổ chức thành công các Hội thảo lớn, đặc biệt chú trọng tới việc tổ chức Diễn đàn bền vững Việt Nam vào tháng 3/2020.
- Triển khai thực hiện 10 (số lượng này đã bao gồm 2 đợt chưa?) đề tài cấp cơ sở đã được Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo lựa chọn.
- Trong năm học 2019 – 2020, phấn đấu có từ  6- 8 công trình khoa học trở lên được đăng trên tạp chí quốc tế được xếp hạng cao thuộc danh mục ISI, Scopus.
- Tiếp tục tham gia đấu thầu đề tài cấp Nhà nước và cấp Bộ cũng như đề tài ở các địa phương.
- Mở rộng công tác hợp tác quốc tế, hợp tác trong nước của Học viện để phát triển công tác nghiên cứu khoa học.   
- Đẩy mạnh việc tổ chức các cuộc tọa đàm khoa học cấp Học viện và cấp khoa
Hội nghị kết thúc tốt đẹp và định hướng nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong năm học 2019 - 2020
Một số hình ảnh đại biểu hội nghị đóng góp ý kiến
 
TS. Lê Huy Đoàn – Phó trưởng khoa Kinh tế phát triển phát biểu ý kiến trước hội nghị
 

TS. Nguyễn Thanh Bình – Phó trưởng khoa Kinh tế phát biểu ý kiến trước hội nghị

Nguồn: Trung tâm CNTT, TV&TT