Học viện Chính sách và Phát triển

Địa chỉ: Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Lô D25, 8B, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (84-4)3747 3186

Fax: (84.4) 3747 5217

Email: contact@apd.edu.vn