Banner-sdh

Điều kiện miễn thi

Ngày 05/01/2015

ĐỐI TƯỢNG VÀ CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN

 1. Các đối tượng ưu tiên:

- Người có thời gian công tác 02 năm liên tục trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được qui định là Khu vực I trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui hiện hành. Trong trường hợp này thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái của cơ quan tổ chức có thẩm quyền;
 - Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;
 - Con liệt sĩ;
- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động;
- Người thuộc dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 02 năm trở lên ở địa phương được qui định là Khu vực I trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui hiện hành;
- Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hóa học.
2. Chính sách ưu tiên:
- Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng 01 (một) điểm vào kết quả điểm thi (Thang điểm 10) cho môn Những vấn đề cơ bản về Chính sách công hoặc Kinh tế học và 10 điểm cho môn tiếng Anh (Thang điểm 100).

- Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng.

HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN