Banner-sdh

Bổ túc kiến thức

Ngày 11/02/2015

Thông báo: V/v lịch ôn tập và học bổ sung kiến thức Kỳ thi tuyển sinh Thạc sỹ Chính sách công đợt 1 năm 2015

 THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP THI TUYỂN SINH
THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG KHÓA 1 NĂM 2015
STT Tên môn học Số buổi Số buổi/tuần Thời gian học Địa điểm
1 Kinh tế vi mô 8 1 Tối thứ 2: (09; 16; 23; 30/3/2015)
Tối thứ 2: (06; 13; 20; 27/4/2015)
Giảng đường Tầng 3,4
2 Kinh tế vĩ mô 8 1 Tối thứ 6: (06; 13; 20; 27/3/2015)
Tối thứ 6: (03; 10; 17; 24/4/2015)
3 Chính sách công 8 1 Tối thứ 4: (11; 18; 25/3/2015)
Tối thứ 4: (01; 08; 15; 22; 29/4/2015)
4 Tiếng Anh 12 2 Tối thứ 3: (17; 24; 31/3/2015), (07; 14; 21/4/2015)
Tối thứ 5: (19; 26/3/2015), (02; 09; 16; 23/4/2015)
Ghi chú: Thời gian học: Từ 18h00 - 21h00
THỜI KHÓA BIỂU HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC ĐỢT 1 NĂM 2015
STT Tên môn học Số TC Số tiết Thời gian học Lịch thi
Địa điểm Thời gian Ngày thi
1 Chính sách nhân lực 2 30 Thứ 7: (Sáng, Chiều 07/3/2015)
Chủ nhật: (Sáng 14/3/2015)
Giảng đường Tầng 3,4 17h30 15/3/2015
2 Quản lý tài chính công 3 45 Thứ 7: (Tối 07/3/2015); (Chiều, tối 14/3/2015)
Chủ nhật: (Sáng 08/3/2015)
17h30 15/3/2015
3 Chính sách kinh tế 2 30 Chủ nhật: (Chiều, Tối 8/3/2015); (Sáng 15/3/2014) 17h30 22/3/2015
4 Kinh tế công cộng 3 45 Thứ 7: (Sáng, Chiều 21/3/2015)
Chủ nhật: (Chiều15/3/2015); (Sáng 22/3/2015)
17h30 29/3/2015
5 Chính sách xã hội 2 30 Thứ 7: (Tối 21/3/2015); (Chiều 28/3/2015)
Chủ nhật: (Chiều 22/3/2015)
17h30 29/3/2015
6 Hành chính công 2 30 Thứ 7: (Tối 28/3/2015); (Chiều, Tối 4/4/2015) 17h30 05/4/2015
7 Kinh tế vi mô 3 30 Thứ 7: (Sáng 04/4/2015)
Chủ nhật: (Sáng, Chiều 29/3/2015); (Sáng 05/4/2015)
17h30 05/4/2015
8 Chính sách công 3 45 Thứ 7: (Sáng, Chiều 11/4/2015)
Chủ nhật: (Chiều 05/4/2015); (Sáng 12/4/2015)
17h30 12/04/2015
9 Kinh tế vĩ mô 3 30 Thứ 7: (Tối 11/4/2015); (Sáng, Chiều 18/4/2015)
Chủ nhật: (Chiều 12/4/2015)
17h30 18/4/2015
Ghi chú: Sáng: 8h00 - 12h00, Chiều: 13h00 - 17h00,  Tối: 17h30 - 21h30

Tải lịch học tại đây

 

HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN