Không có tiêu đề

Thông báo: V/v Lịch thi hết học phần lớp các lớp thạc sĩ: lớp CHCS03.1; CHTC02

Ngày 16/04/2019

Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo lịch thi kết thúc học phần các lớp thạc sĩ: lớp CHCS03.1; CHTC02:

Lịch thi lớp CHCS03.1:

1. Học phần: Phương pháp nghiên cứu khoa học

- Thời gian: 13h30 - 15h00, Thứ 7 ngày 20 tháng 04 năm 2019

- Địa điểm: P405

- Danh sách thi: Xem tại đây

2. Học phần: Quản lý nhân lực khu vực công

- Thời gian: 15h10 - 16h40, Thứ 7 ngày 20 tháng 04 năm 2019

- Địa điểm: P405.

- Danh sách thi: Xem tại đây

Lịch thi lớp CHTC02:

- Học phần: Quản lý tài sản công

- Thời gian: 09h00 - 11h00, Thứ 7 ngày 20 tháng 04 năm 2019.

- Địa điểm: P405.

- Danh sách thi: Xem tại đây

Ghi chú:

- Học viên không có tên trong danh sách thi thuộc diện cấm thi.

- Học viên bị cấm thi do đi học không đầy đủ hoặc không có bài kiểm tra

 

Các bài khác