Banner-sdh

Thạc sĩ học vụ

Ngày 14/03/2019

THÔNG BÁO: V/v Giao đề tài luận văn thạc sĩ và phân công người hướng dẫn

Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo danh sách giao đề tài luận văn thạc sĩ và phân công người hướng dẫn lớp thạc sĩ chính sách công khoá 3 (lớp CHCS03.1): Xem tại đây

 


Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN