Không có tiêu đề

Thông báo: V/v Lịch học các lớp thạc sĩ (áp dụng từ ngày 23/02/2019) và lịch thi lớp: CHCS05.1

Ngày 12/02/2019

 Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo lịch học các lớp thạc sĩ (áp dụng từ ngày 23/02/2019) và lịch thi lớp: CHCS05.1 như sau:

1. Lịch học: Xem tại đây

2. Lịch thi kết thúc học phần:

* Lớp CHCS05.1:

- Học phần: Chính sách công

+ Thời gian: 08h00 - 09h30, Thứ 7 ngày 30 tháng 03 năm 2019.

+ Địa điểm: P405

+ Danh sách thi: Xem tại đây

- Học phần: Phát triển vùng và Địa phương

+ Thời gian: 09h45 - 10h45, Thứ 7 ngày 30 tháng 03 năm 2019.

+ Địa điểm: P405

+ Danh sách thi: Xem tại đây

- Học phần: Phân tích và Dự báo Kinh tế - Xã hội

+ Thời gian: 13h30 - 15h00, Thứ 7 ngày 30 tháng 03 năm 2019.

- Địa điểm: P405

- Danh sách thi:

- Học phần: Chính sách xã hội

+ Thời gian: 15h15 - 16h15, Thứ 7 ngày 30 tháng 03 năm 2019.

- Địa điểm: P405

- Danh sách thi: Xem tại đây