Banner-sdh

Thạc sĩ học vụ

Ngày 24/10/2018

Thông báo: V/v Thủ tục xin bảo vệ luận văn thạc sĩ

Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo các thủ tục xin bảo vệ luận văn thạc sĩ:

1. Đơn xin bảo vệ của học viên (tải mẫu tại đây)

2. Văn bản đề nghị cho phép học viên bảo vệ luận văn chính thức của người hướng dẫn (tải mẫu tại đây)

3. Lý lịch khoa học (tải mẫu tại đây)

4. Xác nhận hoàn thành học phí.

5. 05 cuốn luận văn đóng bìa kính có chữ ký của giảng viên hướng dẫn.

6. Chứng chỉ tiếng anh theo quy định (bản công chứng)

Ghi chú: Thứ tự trình bày luận văn


Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN