Banner-sdh

Thạc sĩ học vụ

Ngày 13/09/2018

Thông báo: V/v Lịch khai giảng lớp thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công khóa 5 và chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng khóa 04

Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo lịch nhập học lớp thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công khóa 5 và chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng khóa 04:
 
1. Thời gian: 08h00 Thứ 7 ngày 22 tháng 09 năm 2018
2. Địa điểm: P405
3. Thành phần: Tất cả học viên lớp thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công khóa 5 (CHCS05.1) và chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng khóa 04 (CHTC04)

 


Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN