Banner-sdh

Thạc sĩ học vụ

Ngày 04/09/2018

Thông báo: V/v Lịch khai giảng lớp thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công khóa 5 và chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng khóa 04

 Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo lịch khai giảng lớp thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công khóa 5 và chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng khóa 04

1. Thời gian: 08h00 Thứ 6 ngày 07 tháng 09 năm 2018

2. Địa điểm: Văn Miếu Quốc Tử Giám

3. Thành phần: Tất cả học viên lớp thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công khóa 5 (CHCS05.1) và chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng khóa 04 (CHTC04)

- Danh sách lớp CHCS05.1

- Danh sách lớp CHTC04


Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN