Banner-sdh

Thạc sĩ học vụ

Ngày 03/05/2018

Thông báo: V/v Lịch nói chuyện chuyên đề và lịch học các lớp thạc sĩ (áp dụng từ ngày 05/05/2018)

 Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo lịch học các lớp thạc sĩ (áp dụng từ ngày 05/05/2018):

1. Lịch nói chuyện chuyên đề: Lớp thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng khóa 2 (CHTC02)

- Thời gian: 08h15-11h00 Chủ nhật ngày 06/05/2018

- Địa điểm: P702

- Nội dung: Xu thế kinh tế thế giới: Cơ hội và thách thức đối với Việt nam

2. Lịch học: Xem lịch học tại đây


Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN