Banner-sdh

Thạc sĩ học vụ

Ngày 25/01/2018

Thông báo: V/v lịch học các lớp thạc sĩ áp dụng từ ngày 27/01/2018

 Ban Quản lý chương trình đào tạo sau đại học thông báo lịch học các lớp thạc sĩ áp dụng từ ngày 27/01/2018

Xem lịch học tại đây


Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN