Banner-sdh

Thạc sĩ học vụ

Ngày 22/12/2017

Thông báo: V/v Lịch học các lớp thạc sĩ (áp dụng từ ngày 23/12/2017) và lịch thi hết học phần của lớp thạc sĩ Chính sách công khoá 2 (CHCS02.1)

Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo lịch học các lớp thạc sĩ (áp dụng từ ngày 23/12/2017) và lịch thi hết học phần của lớp thạc sĩ Chính sách công khoá 2 (CHCS02.1)

1. Lịch học (xem tại đây)

2. Lịch thi hết học phần lớp Thạc sĩ Chính sách công khoá 2 (CHCS02.1)

* Học phần: Phương pháp nghiên cứu khoa học

- Thời gian: 08h00 - 09h30, Thứ 7 ngày 30 tháng 12 năm 2017

- Địa điểm: P405

- Danh sách thi (xem tại đây)

* Học phần: Tài chính phát triển

- Thời gian: 10h00-11h30 Thứ 7 ngày 30 tháng 12 năm 2017

- Địa điểm: P405

- Danh sách thi (xem tại đây)

Học phần: Chính sách thuế

- Thời gian: 13h30-15h00 Thứ 7 ngày 30 tháng 12 năm 2017

 - Địa điểm: P405

- Danh sách thi (xem tại đây)


Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN