Banner-sdh

Thạc sĩ học vụ

Ngày 29/11/2017

Thông báo: V/v Lịch học các lớp thạc sĩ (áp dụng từ ngày 02/12/2017)

 Ban Quản  lý chương trình đào tạo sau đại học thông báo lịch học các lớp thạc sĩ (áp dụng từ ngày 02/12/2017)

Xem tại đây


Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN