Banner-sdh

Thạc sĩ học vụ

Ngày 11/09/2017

Thông báo: V/v lịch học các lớp thạc sĩ (áp dụng từ ngày 16/09/2017)

 Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo lịch học các lớp thạc sĩ áp dụng từ ngày 16/09/2017 (xem tại đây)


Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN