Banner-sdh

Thạc sĩ học vụ

Ngày 29/08/2017

Thông báo: V/v lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2017

Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2017 của chuyên ngành Chính sách công niên khoá 2015-2017

1. Hội đồng 1:

- Học viên: Phùng Huy Hào

- Đề tài: " Tăng cường vai trò của báo chí truyền thông trong chu trình chính sách tại Việt Nam"

- Thời gian: 08h30 Thứ 5 ngày 31 tháng 08 năm 2017

- Địa điểm: P505

2. Hội đồng 2:

- Học viên: Trần Thế Linh

- Đề tài: " Quản lý chất lượng dịch vụ công tại bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương"

- Thời gian: 10h00 Thứ 5 ngày 31 tháng 08 năm 2017

- Địa điểm: P505


Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN