Banner-sdh

Thạc sĩ học vụ

Ngày 19/07/2017

Thông báo: V/v Lịch góp ý luận văn thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công niên khoá 2015-2017

 Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo lịch góp ý luận văn thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công niên khoá 2015-2017:

1. Thời gian: Từ 17h-20h, ngày 25-27/7/2017 

2. Danh sách hội đồng

3. Danh sách học viên

 


Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN