Banner-sdh

Thạc sĩ học vụ

Ngày 19/07/2017

Thông báo: V/v lịch học các lớp thạc sĩ (áp dụng từ ngày 22/07/2017)

 Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo lịch học các lớp thạc sĩ (áp dụng từ ngày 22/07/2017)

Xem lịch học tại đây


Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN