Banner-sdh

Thạc sĩ học vụ

Ngày 27/06/2017

Thông báo: V/v lịch học các lớp thạc sĩ (áp dụng từ ngày 01/07/2017)

 Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo lịch học các lớp thạc sĩ áp dụng từ ngày 01/07/2017

Xem lịch học tại đây


Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN