Banner-sdh

Thạc sĩ học vụ

Ngày 12/04/2017

Thông báo: V/v lịch học các lớp thạc sĩ áp dụng từ ngày 15/04/2017

 Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo lịch học các lớp thạc sĩ áp dụng từ ngày 15/04/2017 như sau:

Xem lịch học tại đây


Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN