Banner-sdh

Thạc sĩ học vụ

Ngày 11/04/2017

Thông báo: V/v giao đề tài và phân công người hướng dẫn luận văn thạc sĩ cho lớp thạc sĩ Chính sách công khóa 1

 Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo danh sách giao đề tài luận văn thạc sĩ lớp thạc sĩ Chính sách công khóa 1

Xem danh sách tại đây


Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN