Banner-sdh

Lịch thi thạc sĩ

Ngày 04/09/2018

Thông báo: V/v Lịch học các lớp thạc sĩ (áp dụng từ ngày 08/09/2018)

Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo lịch học các lớp thạc sĩ (áp dụng từ ngày 08/09/2018).

Xem lịch học tại đây


Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN