Banner-sdh

Lịch thi thạc sĩ

Ngày 20/07/2018

Thông báo: V/v Danh sách các phòng thi - kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018

Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo danh sách các phòng thi - kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018:

1. Môn Kinh tế học

- Phòng 403

- Phòng 405

2. Môn Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ

- P403

3. Môn Những vấn đề cơ bản về Chính sách công

- P405

4. Môn Tiếng anh

- P403

- P405

 


Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN