Banner-sdh

Lịch thi thạc sĩ

Ngày 19/06/2018

Thông báo: V/v Lịch thi kết thúc học phần lớp CHCS03.1 và lịch học các lớp thạc sĩ áp dụng từ ngày 23/06/2018

Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo lịch thi kết thúc học phần lớp CHCS03.1 và lịch học áp dụng từ ngày 23/06/2018

1. Lịch thi hết học phần lớp CHCS03.1:

- Học phần: Thẩm định dự án đầu tư công

+ Thời gian: 08h00-09h30 Thứ 7 ngày 23 tháng 06 năm 2018

+ Địa điểm: P702

+ Danh sách thi: (xem tại đây)

- Học phần: Quản lý tài chính công

+ Thời gian: 09h45-11h15 Thứ 7 ngày 23 tháng 06 năm 2018

+ Địa điểm: P702

+ Danh sách thi: (xem tại đây)

- Học phần: Kinh tế vi mô dành cho chính sách công

+ Thời gian: 13h30-15h00 Thứ 7 ngày 23 tháng 06 năm 2018

+ Địa điểm: P702

+ Danh sách thi: (xem tại đây)

- Học phần: Tiếng anh dành cho chính sách công

+ Thời gian: 15h15-16h45 Thứ 7 ngày 23 tháng 06 năm 2018

+ Địa điểm: P702

+ Danh sách thi: (xem tại đây)

2. Thời khóa biểu các lớp thạc sĩ áp dụng từ ngày 23/06/2018


Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN