Banner-sdh

Lịch thi thạc sĩ

Ngày 02/05/2018

Thông báo: V/v lịch thi hết học phần lớp thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng khóa 1 (CHTC01)

Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo lịch thi hết học phần lớp thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng (CHTC01):

1. Học phần: Phương pháp nghiên cứu khoa học

- Thời gian: 08h00-09h30 Thứ 7 ngày 5 tháng 5 năm 2018

- Địa điểm: P402; P403.

- Danh sách thi: (P402); (P403).

2. Học phần: Chính sách thuế

- Thời gian: 09h45-11h15 Thứ 7 ngày 5 tháng 5 năm 2018

- Địa điểm: (P402); (P403).


Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN