Banner-sdh

Lịch thi thạc sĩ

Ngày 14/10/2017

Thông báo: V/v Lịch thi hết học phần lớp thạc sĩ Chính sách công khoá 2 (CHCS02.1) ngày 15.10.2017

 Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo lchj thi hết học phần lớp thạc sĩ Chính sách công khoá 2 (CHCS02.1):

1. Học phần: Quản lý nhân lực khu vực công

- Thời gian:08h30 - 10h00

- Địa điểm: P402

- Danh sách thi: xem tại đây

2. Học phần: Thẩm định dự án đầu tư công

- Thời gian: 13h30 - 15h00

- Địa điểm: P402

- Danh sách thi: xem tại đây


Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN