Banner-sdh

Lịch thi thạc sĩ

Ngày 28/08/2017

Thông báo: V/v lịch thi kết thúc học phần của các lớp thạc sĩ

Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo lịch thi hết học phần của các lớp thạc sĩ như sau:

Xem lịch thi tại đây


Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN