Banner-sdh

Lịch thi thạc sĩ

Ngày 22/05/2017

Thông báo: V/v lịch thi kết thúc học phần của lớp thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng (CHTC01)

Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo lịch thi kết thúc học phần của lớp thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng (CHTC01):

1. Học phần: Thẩm định dự án đầu tư công

- Thời gian: 08h30 ngày 28 tháng 05 năm 2017.

- Địa điểm: P403; P405.

2. Học phần: Nghiệp vụ Ngân hàng Trung ương

- Thời gian: 14h00 ngày 28 tháng 05 năm 2017.

- Địa điểm: P403; P405.

Chú ý: Thứ 7 ngày 27 tháng 05 năm 2017 lớp thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng (CHTC01) học buổi cuối môn Tài chính phát triển tại giảng đường 405


Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN